HR–AZDN–21: Župa Rava, 1826./1942.

Signatura: HR–AZDN–21
Klasifikacija: J.1.5
Naziv fonda: Župa Rava
Vrijeme nastanka gradiva: 1826./1942.
Razina opisa: fond
Količina: 7 knj., 4 svež.; 0,80 d/m
Stvaratelj: Župa Svete Marije Rava (Parochia Sanctae Mariae Rava)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Otok Rava ima dva naselja, Vela i Mala Rava. Župa je posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije (Velika Gospa), a spominje se već u 13. st. Bila je kao kapelanija ovisna o župi Luka do 1631. godine kada postaje samostalnom kapelanijom. U razdoblju između 1840. i 1851. godine bila je dekanatska župa, nakon toga postaje izložena kapelanija podređena župnom dekanatu u Salima. Župna crkva Uznesenja BDM u Veloj Ravi spominje se prvi put 1391., a današnja crkva izgrađena je 1629. godine. Župna kuća je podignuta na crkveni trošak 1866. god. Kroz povijest u župi su djelovale dvije bratovštine: Bratovština Velike Gospe i Bratovština sv. Roka.

 

POVIJEST FONDA

Fond je preuzet u Arhiv Zadarske nadbiskupije 2009. god. Fond nije arhivistički obrađen.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
1. Urudžbeni zapisnici, 1867.–1870./1877., knj. 1
2. Urudžbeni zapisnici, 1880.–1889., knj. 2
3. Urudžbeni zapisnici, 1889.–1902., knj. 3
4. Urudžbeni zapisnici, 1902.–1942., knj. 4

Predmetne knjige
1. Dnevnik blagajne, 1887.–1894., 1 knj.
2. Dnevnik blagajne crkovinarstva Sv. Marije u Ravi, 1881.–1906., 1 knj.
3. Cirkulari–okružnice, 1878.–1891., 1 knj.

Spisi: 1826.–1921., 4 svež.
1. Opći spisi Župnog ureda, 1826./1864.–1875., svež. 1
2. Opći spisi Župnog ureda, 1876.–1885., svež. 2
3. Opći spisi Župnog ureda, 1886.–1894., svež. 3
4. Opći spisi Župnog ureda, 1904.–1921., svež. 4

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji, osim registraturnih pomagala.

 

BIBLIOGRAFIJA
Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Otok Rava / ur. Josip Faričić. Zadar: Sveučilište, 2008. *** Šematizam Zadarske nadbiskupije. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2005.