HR–AZDN–11: Uzajamnost, [1913./1914.] 1922./1941.

Signatura: HR–AZDN–11
Klasifikacija: I 1.3
Naziv fonda: Svećeničko udruženje »Uzajamnost«
Vrijeme nastanka gradiva: (1913./1914.) 1922./1941.
Razina opisa: fond
Količina: 5 knj., 3 kut.; 0,5 d/m
Stvaratelj: Svećeničko udruženje Uzajamnost, Uzajamnost – udruženje svećenika jugoslavenskog dijela Zadarske nadbiskupije.

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Početkom 1913. pristupilo se uspostavi Zajednice svećenstva Zadarske nadbiskupije. Pravilnik zajednice je sastavljen po uzoru na druge slične zajednice, a potvrdio ga je nadbiskup Vinko Pulišić 1. svibnja 1914. Središnji odbor Zajednice bio je u Zadru. Zajednica je preteča svećeničkom udruženju »Uzajamnost«. Talijanskom okupacijom Zadra 1918. hrvatski kler postaje nepoželjan u Zadru, a tako i članovi ove zajednice, uglavnom hrvatski orijentirani svećenici. Pokretač osnutka udruženja Uzajamnosti bio je svećenik Mate Garković, tadašnji župnik Preka. Na osnivačkoj skupštini u Zadru 31. kolovoza 1922. zaključeno je da se svećeničko udruženje Zadarske nadbiskupije priključi Katoličkom savezu »Uzajamnost« u Zagreba te da se po njihovu uzoru izradi i pravilnik. To je bilo u skladu s tadašnjom teritorijalnom podjelom Zadarske nadbiskupije na dio pod Kraljevinom Italijom i dio pod Kraljevinom Jugoslavijom. Sjedište Uzajamnosti preneseno je 1923. u Preko na otoku Ugljanu. Udruženje je djelovalo do 1941. kada prestaje djelovati zbog ratnih prilika.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Zajednica ili udruženje svećenika osnovano 1913. u Zadru sastojalo se od središnjeg odbora i pododbora po dekanatima Nadbiskupije. Središnji odbor se sastojao od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i trojice odbornika. Članovi su mogli biti svi svećenici u Nadbiskupiji, a bili su dužni plaćati godišnju članarinu. Isti ustroj imalo je i udruženje »Uzajamnost« s tim da je ono imalo nadzorni odbor i centralno vijeće. Osnovna funkcija udruženja »Uzajamnost« je bila sveopće poboljšanje ugleda, života i rada svećenstva kao i nadzor nad ponašanjem i moralom svećenstva u Nadbiskupiji. Jedna od glavnih funkcija je bila novčana pomoć svećenicima slabijeg materijalnog stanja ili pomoć za hitne popravke na sakralnim objektima. Dužnost članova bila je da služe mise za pokojne članove. Udruženje je djelovalo preko pododbora po dekanatima tadašnjeg jugoslavenskog dijela Zadarske nadbiskupije.

 

POVIJEST FONDA

Kako je središnjica udruženja »Uzajamnosti« bila u Župnom uredu u Preku, zasigurno je taj ured predao gradivo udruženja Arhivu Zadarske nadbiskupije nakon Drugoga svjetskog rata. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo ovoga fonda sadrži dopisivanja sa članovima, pravilnike Zajednice svećenika Zadarske nadbiskupije iz 1913./1914. godine te financijske spise udruženja »Uzajamnost «. Sačuvan je urudžbeni zapisnik sjednica uprave udruženja »Uzajamnost«, zapisnici glavnih skupština i uprave udruženja te zapisi o plaćanju članarine.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik
1. Urudžbeni zapisnik (protokol) udruženja »Uzajamnost«, 1922.–1941., 1 knj.

Predmetne knjige
2. Zapisnici sjednica uprave Svećeničkog udruženja »Uzajamnost«, 1922.–1941., 1 knj.
3. Zapisnik glavnih skupština »Uzajamnost«, 1933.–1940., 1 knj.
4. Dnevnik blagajne udruženja »Uzajamnost«, 1922.–1940., 1 knj..
5. Knjiga: Plaćanje članarine Svećeničkoga udruženja »Uzajamnost« Preko, 1935., 1 knj.

Spisi: 1913.–1939., 4 kut.
1. Tekući spisi Svećeničkog udruženja »Uzajamnost«, 1922.–1939., 2 kut.
2. Pravilnici Zajednice svećenika Zadarske nadbiskupije, 1913./1914.
3. Fragmenti financijskih spisa udruženja »Uzajamnost«, 1 kut.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Provizorni popis.