Izvod iz Klasifikacije arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

B. PRAVOSUĐE

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE
D.1. Sveučilišta
D.1.4. Visoke i više škole
D.2. Srednje škole

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

H. POLITIČKE STRANKE

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA
I.1. Strukovna i staleška
I.1.1. Cehovi
I.1.2. Bratovštine
I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva
I.2. Dobrotvorna

J. VJERSKE USTANOVE
J.1.1. Metropolija/Nadbiskupija
J.1.2. Biskupije
J.1.3. Stolni i zborni kaptoli
J.1.4. Dekanati
J.1.5. Župni uredi

K. OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI
K.2. Obiteljski arhivski fondovi
K.3. Osobni arhivski fondovi

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOGA GRADIVA
L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva
L.1.1. Isprave
L.1.2. Grbovnice i rodoslovlja
L.1.3. Matične knjige
L.1.4. Kartografska
L.1.5. Planovi i nacrti
L.1.6. Rukopisi
L.1.7. Fotografije
L.1.8. Razglednice
L.1.9. Tiskovine
L.1.10. Ostalo
L.2. Tematske zbirke

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA

O. ZVUČNI ZAPISI