A. Druga austrijska uprava u Dalmaciji 1813.–1918.

HR–AZDN–1: C. kr.Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji, 1819.–1840.

Signatura: HR–AZDN–1
Klasifikacija: A.1.7.2
Naziv fonda: C. kr. Glavno nadzorništvo za uređenje osnovnih škola u Dalmaciji
Vrijeme nastanka gradiva: 1819.–1840.
Količina: 22 knj., 90 kut., 9,50 d/m
Stvaratelj: I. R. Ispettorato generale pell’organizzazione delle scuole elementari 1819–1840, Školsko povjerenstvo (Commissione scoloastica)