J. Vjerske ustanove

HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija/metropolija, 1305./1953.

Signatura: HR–AZDN–16
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Vrijeme nastanka gradiva: 1305./ 1953.
Razina opisa: fond
Količina: 228 knj., 361 kut., 136 svež.; 50,10 d/m
Stvaratelj: Zadarska nadbiskupija/metropolija (Arcidiocesi di Zara/Metropolitana, Arhidioecesis Jadertina/Metropolis)