HR–AZDN–13: Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1673./1945.

Signatura: HR–AZDN–13
Klasifikacija: I.1.2
Naziv fonda: Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega
Vrijeme nastanka gradiva: 1673./1945
Razina opisa: fond
Količina: 2 knj., 1 kut., 1 svež.; 0,3 d/m
Stvaratelj: Bratovština Gospe od Sniga
(Confraternità della Beata Vergine della Neve, Confraternità
della Beata Vergine Capelizza, Confraternità di San Michele
detto Capelizza, Scuola di San Michele,
Scuola della Beata Vergine dal Borgo,
Scuola della Beata Vergine delle Neve in San Michele)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ova se laička bratovština naziva i »Capelizza« Sv. Mihovila jer su bratimi djelovali pri crkvi Sv. Mihovila. Ona se spominje u notarskim zapisima već 1487. Članovi ove bratovštine bili su varošani (borghesani) domaći hrvatski puk, uglavnom težaci. Iz njezinih Pravila (matricula) koja se čuvaju u crkvi Sv. Mihovila doznajemo da je Bratovština imala poseban, u Dalmaciji jedinstveni privilegij tražiti pomilovanje od državnih vlasti za osobe koje su bile osuđene za razne prekršaje. Prinosi Bratovštine su se sastojali od članarina, donacija u novcu i naravi te prinosa od iznajmljivanja zemljišta i građevina u vlasništvu bratovštine. Bratovština je ukinuta u vrijeme francuske uprave (1810.). Iako je bila službeno ukinuta, njezini članovi i njihovi nasljednici su i dalje djelovali te zadržali pravo da izaberu crkovinara u crkvi Sv. Mihovila. Ubirali su i neke prihode od milostinja s oltara Blažene Djevice Marije od Snijega u crkvi Sv. Mihovila i nekih njihovih bivših zemljišnih posjeda u okolici Zadra (Stanovi). Bratovština je službeno obnovljena 1861., a djelovala je do 1945.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Bratovština je imala svoje članove (bratime), na čelu je bio upravitelj (gastald) koji se u načelu birao svake godine. Bratovština je imala velik broj članova, a svrha bratovštine je bila štovanje Blažene Djevice Marije, briga za nemoćne, služenje svetih misa za pokojne, a kao posebnost je povlastica koju je imala da traži pomilovanje od državnih vlasti za osobe kažnjene zbog najtežih zločina (ubojstva, krađe, otmice i dr.). Svi koji su bili spašeni posredstvom Bratovštine bili bi izbrisani iz svih kažnjeničkih knjiga.

 

POVIJEST FONDA

Nije moguće utvrditi kako su spisi ove Bratovštine dospjeli u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Gradivo je sačuvano fragmentarno i fond nije arhivistički sređen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond se sastoji od jedne kutije i jednog svežnja spisa i dvije knjige bratovštine. U kutiji se nalaze spisi i to bilježnice upravitelja sa upisanim prihodima (doprinosima) za bratovštinu, spisi bratovštine, inventari, računi bratovštine i dr. Spisi u kutiji su uglavnom iz 17.–18. stoljeća, a ima i nešto spisa iz 19. st. te 20. st. do 1903. godine. U svežnju se nalaze spisi bratovštine uglavnom iz 19. i 20. st. do 1945., i to inventari bratovštine, popisi članova i upravitelja te računi bratovštine. Jedna knjiga sadrži popis nasljednih daća (livello) za bratovštinu od 1673. do 1811. Druga knjiga donosi prihode i rashode bratovštine od 1811. do 1839.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Popis nasljednih daća (livello) bratovštine, 1673.–1811.
2. Prihodi i rashodi bratovštine, 1811.–1839.

Spisi: 17. do 20. st.; 1 svež., 1 kut.
1. Bilježnice upravitelja (gastalda) s upisanim prihodima batovštine, spisi bratovštine, inventari, računi bratovštine, 17.–20. st., kut. 1.
2. Spisi bratovštine: inventari, popisi članova i upravitelja i računi bratovštine, 19. st. do 1945., svež. 1.

 

JEZIK/ PISMO: talijanski, ponešto hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. *** Cvitanović, Vladislav. Bratovštine grada Zadra. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 457–470.