HR–AZDN–14: Bratovština Blažene Djevice od Dobre radosti, 1554./1821.

Signatura: HR–AZDN–14
Klasifikacija: I.1.3
Naziv fonda: Bratovština Blažene Djevice od Dobre radosti
Vrijeme nastanka gradiva: 1554./1821.
Razina opisa: fond
Količina: 1 knj, 1 kut.; 0,2 d/m
Stvaratelj: Bratovština Blažene Djevice od Dobre radosti (Confraternità della Beata Vergine del Buon gaudio)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Bratovština Blažene Djevice od Dobre radosti ustanovljena je 1510., potvrdio ju je 1517. nadbiskup Molin te ponovo 1594. nadbiskup Minucci. Imala je samo 12 bratima i to kanonika i svećenika koji su vršili funkcije u katedrali Sv. Stošije. Prihodi su joj bili nasljedne daće, kamate glavnica i najmovi vlastitih kuća. Oko 1760. izgradila je vlastiti mramorni oltar u katedrali na kojemu se nalazi uljena slika Blažene Djevice Marije, obložena srebrom. Bratovština je najvjerojatnije ukinuta u vrijeme francuske uprave (1806.–1813.).

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Svrha (ili funkcija) ove svećeničke bratovštine bila je častiti neoskvrnjenu Blaženu Djevicu Mariju, pomagati bolesnu svećeničku braću te se skrbiti za duše pokojne braće u vidu održavanja redovitih misa.

 

POVIJEST FONDA

Gradivo Bratovštine Blažene Djevice od Dobre radosti očito je pripadalo Župnom uredu Sv. Stošije te je naknadno preneseno, s drugim gradivom te župe, u Arhiv Zadarske nadbiskupije.
Gradivo je sačuvano fragmentarno i nije izrađeno arhivističko obavijesno pomagalo.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond se sastoji od jedne kutije spisa te od jedne knjige bratovštine. U kutiji se nalaze spisi korespondencije bratovštine, računi, inventari, knjižice primanja, parnice oko posjeda bratovštine i dr. Knjiga ima 214 stranica, a donosi prihode i rashode bratovštine od 1667. do 1808.

 

POPIS GRADIVA

1. Knjiga prihoda i rashoda bratovštine, 1667.–1808., 1 knj.
2. Dopisivanje bratovštine, računi, inventari, knjižice primanja, parnice oko posjeda, 1 kut.

 

JEZIK/PISMO: talijanski i ponešto hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

BIBLIOGRAFIJA
Bianchi, Carlo Federico. Fasti di Zara. Zadar, 1888; *** Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. *** Cvitanović, Vladislav. Bratovštine grada Zadra. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: srt. 457–470.