HR–AZDN–15: Bratovština Blažene Djevice od Svetoga Ružarija, 1644./1874.

Signatura: HR–AZDN–15
Klasifikacija: I.1.2
Naziv fonda: Bratovština Blažene Djevice od Svetoga Ružarija
Vrijeme nastanka gradiva: 1644./1874.
Razina opisa: fond
Količina: 1 knj, 1 svež.; 0,10 d/m
Stvaratelj: Bratovština Blažene Djevice od Svetoga Ružarija (Confraternità della Beata Vergine del Santo rosario, Scuola della Beata Vergine del Santo rosario)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Bratovština Blažene Djevice od Svetoga Ružarija osnovana je oko 1248., kada su u Zadar stigli dominikanci. Sjedište joj je bilo u crkvi Sv. Dominika. Pravila su joj 1604. potvrdile crkvene, a 1621. godine i državne vlasti. Pape su joj dodijelile pravo na velik broj oprosta i povlastica. Tako je imala povlasticu služiti tihu misu na Veliki četvrtak u svojoj kapeli Sv. Ruzarija u crkvi Sv. Dominika. Kada je Samostan sv. Dominika zatvoren 1807. u vrijeme francuske uprave, bratovština se preselila u crkvu Sv. Šime. Glavni oltar sv. Ružarija u crkvi sv. Dominika vlasništvo bratovštine, prodali su katedralnoj crkvi u Pagu. Pod francuskim vlastima bratovština je ukinuta 1811., ali je ipak i dalje djelovala u sklopu Bratovštine sv. Sakramenta te je zadržala svoje pobožne funkcije i pravo na vlastiti oltar. Bratovština se osamostalila 1858. od Bratovštine sv. Sakramenta te je dobila novi statut i posebne tunike. Nije poznato do kada je djelovala.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Ova je bratovština bila jako cijenjena, a pogotovo u razdoblju svoga djelovanja u crkvi Sv. Dominika gdje je imala vlastitu prostoriju za sastanke i molitve. Svrha bratovštine je bila širenje pobožnosti Sv. krunice. Prve nedjelje u mjesecu listopadu bratovština je slavila svoj god javnom procesijom po gradu. Dok je djelovala u crkvi Sv. Dominika članovi bratovštine su se pokapali unutar crkve. Godine 1807. bratovština je brojala 2140 članova (affigliati – članovi braća Samostana sv. Dominika), podijeljenih na one koji nose kukuljice, na one koji nose svijeće i na članove goste.

 

POVIJEST FONDA

Nije poznato kako su spisi ove Bratovštine dospjeli u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Fond nije arhivistički sređen.

 

SADRŽAJ

Gradivo sadrži zapisnike sjednica bratovštine, biranje novoga upravitelja bratovštine za razdoblje 1728.–1757. te popise misa koje je trebala na posebne nakane dati služiti bratovština, popise posjeda i ugovore.

 

POPIS GRADIVA

1. Knjiga sjednica bratovštine i biranja upravitelja (gestalda), 1728.–1757., 1 knj.
2. Popis obveznih misa bratovštine, 1644.–1803.; popis novčanih depozita za pokojnu braću, popisi posjeda, ugovori i sl., 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, latinski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Fasti di Zara. Zadar, 1888; *** Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. *** Cvitanović, Vladislav. Bratovštine grada Zadra. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 457–470.