HR–AZDN–20: Župa Poljica, 1827./1975.

Signatura: HR–AZDN–20
Klasifikacija: J.1.5
Naziv fonda: Župa Poljica
Vrijeme nastanka gradiva: 1827./1975.
Razina opisa: fond
Količina: 7 knj., 13 svež.; 1,75 d/m
Stvaratelj: Župa Sv. Mihovila Poljica (Parrochia Sancti Michaelis Poglizza)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Postoji predaja da su naselje osnovali prebjezi iz splitskih Poljica u 15. st., bježeći pred Turcima te su mjestu nadjenuli ime Poljica. Sama župa je ustanovljena odmah nakon završetka ratova s Turcima 1687. godine. Najstarija crkva imala je titulara Sv. Mihovila. Kada je oronula, mještani su izgradili novu crkvu te je posvetili Gospinu uznesenju, ali i ova crkva postala je tijekom vremena neupotrebljiva pa su ponovo obnovili staru crkvu. Mještani su sredstvima crkvene zaklade izgradili potpuno novu crkvu Sv. Mihovila 1857. godine. Župa je do 1828. bila u sastavu Ninske biskupije. Župa je pripojena Zadarskoj nadbiskupiji ukinućem Ninske biskupije 1828. godine bulom pape Leona XII. ˝Locum Beati Petri˝ kojom je provedena reorganizacija biskupija u Dalmaciji.

 

POVIJEST FONDA

Fond je preuzet u Arhiv Zadarske nadbiskupije 2008 . godine jer su se spisi neprikladno čuvali u župnoj kući. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond se sastoji od zapisa župe Poljica i Dračevac. Treba naglasiti da je župa Dračevac spadala pod župu Poljica u periodu od 1862. do 1874. pa ponovo od 1879. Tako se osim spisa župe Poljica u fondu nalaze i spisi župe Dračevac.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Knjiga sv. pričesti od 1897.–1923., 1 knj.
2. Knjiga Društva sv. Mihovila i sv. Ružarija, 1. knj.
3. Dnevnik blagajne 1959.–1964., 1. knj.

Spisi: 1827.–1976., 8 svež.
1. Opći spisi Župnog ureda, 1827.–1885., svež. 1
2. Opći spisi Župnog ureda, 1886.–1899., svež. 2
3. Opći spisi Župnog ureda, 1899.–1905., svež. 3
4. Opći spisi Župnog ureda, 1906.–1911., svež. 4
5. Opći spisi Župnog ureda, 1911.–1920., svež. 5
6. Opći spisi Župnog ureda, 1920.–1925., svež. 6
7. Opći spisi Župnog ureda, 1925.–1930., svež. 7
8. Opći spisi Župnog ureda, 1971.–1976., s kazalom, svež. 8

Crkovinarstvo (Župno vijeće)
1. Spisi crkovinarstva (Župnog vijeća), 2 svež.
2. Dnevnik crkovinarstva Poljica–Dračevac, 1 knj.

Spisi vjenčanja:
1. Dokumenti vjenčanja, 1949.–1959., svež. 1
2. Ženidbene napovidi, 1897.–1905. i 1911.–1942., knj. 2

Ostalo
1. Potvrde o krizmi, 1. svež.
2. Novčani doprinosi za crkvu, 1. svež.
3. Imenik vjeronauka, 1881–1885., 1 knj.

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Privremeni popis gradiva.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana , sv. 2. Zadar, 1879. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Kero, Pavao. Župa Sv. Martina u Dračevcu Ninskom, 2009. *** Šematizam Zadarske nadbiskupije. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2005.