HR–AZDN–22: Župa Vrsi, 1845./1969.

Signatura: HR–AZDN–22
Klasifikacija: J.1.5
Naziv fonda: Župa Vrsi
Vrijeme nastanka gradiva: 1845./1969.
Razina opisa: fond
Količina: 6 knj.; 0,15 d/m
Stvaratelj: Župa sv. Mihovila (Parrochia S. Michaelis archangeli Verche)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Župa se prvi put spominje u izvorima 1387. godine. Prvotno se selo sastojalo od tri naselja: Zloušane, Jasenovo i Sutmijan. Ova tri naselja uništena su za vrijeme turskih ratova u 16. i 17. st. Današnje mjesto nastaje potkraj 17. st., na sredini između uništenih naselja. Današnja crkva Sv. Mihovila arhanđela nastaje na ruševinama stare usporedno sa uspostavom novog naselja potkraj 17. st. Crkva je potpuno obnovljena i proširena 1831. godine. Na području Jasenova, sjeverozapadno od sadašnjeg mjesta po predaji ukazala se 1516. Gospa, koja se štuje pod imenom Gospe od Zečeva. U župi je djelovala Bratovština sv. Mihovila. Vrsi su od početka bili pod Ninskom biskupijom. Župa je pripojena Zadarskoj nadbiskupiji ukinućem Ninske biskupije 1828. godine bulom pape Leona XII. ˝Locum Beati Petri˝ kojom je provedena reorganizacija biskupija u Dalmaciji.

 

POVIJEST FONDA

Fond je preuzet u Arhiv Zadarske nadbiskupije 2009. god. Fond nije arhivistički obrađen.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
1. Urudžbeni zapisnik kapelanijskog ureda, 1879.–1889.
2. Urudžbeni zapisnik Župnog ureda, 1934.–1969.

Predmetne knjige
3. Zapisnik mjesnog učionskog vijeća u Vrsima, 1902.–1919.
4. Okolorednice–okružnice, kratki popis spisa poslanih Ninskom dekanatu od 1845.–1881.
5. Katastarski popis kuća u Vrsima
6. Dnevnik blagajne župe Vrsi, 1845.–1885.

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji, osim registraturnih pomagala.

 

BIBLIOGRAFIJA
Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana, sv. 2. Zadar, 1879. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Šematizam Zadarske nadbiskupije. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2005.