HR–AZDN–23: Župa Kolan, 1890./1958.

Signatura: HR–AZDN–23
Klasifikacija: J.1.5
Naziv fonda: Župa Kolan
Vrijeme nastanka gradiva: 1890./1958.
Razina opisa: fond
Količina: 2 knj.; 1 svež.; 0,15 d/m
Stvaratelj: Župa sv. Luke, Kolan (Parrochia S. Lucae Collan)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Selo Kolan nastalo je odlumom mletačke vlasti 1442. godine. Župna crkva Sv. Luke spominje se u paškom katastiku iz 1452. godine. Od 1626. može se pratiti redoviti slijed župnika. Danas mjestu pripadaju i naselja Mandre, Šimuni i Girenica. U župi je djelovala i Bratovština sv. Luke. Nije poznata godina izgradnje župne crkve Sv. Luke evanđeliste. Crkva je posvećena 1759., a obnovljena je i proširena 1905. godine. Župa je pripojena Zadarskoj nadbiskupiji ukinućem Ninske biskupije 1828. godine bulom pape Leona XII. »Locum Beati Petri« kojom je provedena reorganizacija biskupija u Dalmaciji.

 

POVIJEST FONDA

Fond je preuzet u Arhiv Zadarske nadbiskupije 2010. god. Fond nije arhivistički obrađen.

 

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnik Župnog ureda, 1890.–1905., knj. 1
2. Urudžbeni zapisnik Župnog ureda, 1906.–1958., knj. 1
3. Spisi Župnog ureda, 1900./1912. Sjednica crkovinarstva, dnevnika blagajne, svež. 1

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji, osim registraturnih pomagala.

 

BIBLIOGRAFIJA
Kolan. Prošlost i sadašnjost, popularno–znanstvena monografija (ur. Josip Balabanić). Općina Kolan, Kolan 2013. *** Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana , sv. 2. Zadar, 1879. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Šematizam Zadarske nadbiskupije. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2005.