HR–AZDN–24: Barulić Ivan, 1950./1978.

Signatura: HR–AZDN–24
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Ivan Barulić
Vrijeme nastanka gradiva: 1950./1978.
Razina opisa: fond
Količina: 1 kut, 1 svež.; 0,15 d/m
Stvaratelj: Ivan Barulić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Ivan Barulić rodio se 4. svibnja 1903. godine u Olibu. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao je na svome otoku. Nadbiskupsku gimnaziju pohađa u Zadru. Nakon gimnazije pohađa teologiju na početku u Zadru, a studij završava u Ljubljani. Za svećenika se zaredio u Olibu 6. rujna 1925. godine. Svoj svećenički put započinje kao župnik u Popovićima 1926. Godine 1927. imenovan je za prefekta sjemeništa u Šibeniku gdje ostaje do 1929. U razdoblju između 1929.–1936. župnik je Prvić Šepurina. Najduže je bio župnikom u Kalima na otoku Ugljanu od 1936.–1969. Uz to je od 1953. dekan Ugljanskog dekanata. Godine 1957. imenovan je kanonikom Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru, a 1966. prepozitom istoga Kaptola. Nakon podužeg svećeničkog staža u Kalima 1969. postaje župnik Bokanjca, a od 1970. do 1971. župnik Lukorana. Umirovljen je 27. kolovoza 1971. Kao umirovljenik živi u Svećeničkom domu »Zmajević« u Zadru. Godine 1983. razriješen je kanoničkih dužnosti i službe prepozita Stolnog kaptola sv. Stošije zbog teške bolesti. Don Ivan Barulić preminuo je 15. kolovoza 1987. godine u Zadru, a pokopan je na Olibu.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Ivana Barulića 1987. godine.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži osobne spise, propovijedi i dr. Fond nije arhivistički obrađen.

 

POPIS GRADIVA

1. Propovijedi, osobni spisi i spisi kao prepozita Stolnoga kaptola, 1 kut.
2. Propovijedi, razni spisi, 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana , sv. 2. Zadar, 1879. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Lovrin, Ivo. Olib: otok, selo i ljudi. Zagreb: Družba Braće hrvatskoga zmaja; Olib: Mjesni odbor, 2009. *** Šematizam Zadarske nadbiskupije. Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2005.