HR–AZDN–25: Beretić Dinko, 1916./1962.

Signatura: HR–AZDN–25
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Dinko Beretić
Vrijeme nastanka gradiva: 1916./1962.
Razina opisa: fond
Količina: 3 kut.; 0,30 d/m
Stvaratelj: Dinko Beretić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Dinko Beretić rodio se u Sustjepanu — Dubrovnik 9. kolovoza 1891. godine. Osnovnu školu završava 1903. u Mokošici, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku 1912. Teologiju studira u Zadru i Zagrebu do 1916. kada je iste godine zaređen za svećenika. Njegova prva svećenička služba bila je služba kapelana Stona od 1916. do 1918. Godine 1918. je vjeroučitelj u osnovnoj školi u Blatu na Korčuli. Od 1918. do 1922. je neovisni kapelan u Malom Stonu, a ujedno je predavao vjeronauk u osnovnim školama. Istovremeno sa svećeničkim dužnostima D. Beretić je diplomirao ondašnji hrvatskosrpski i književnost na fakultetu u Beogradu 1922. godine. Te godine primljen je za profesora hrvatskosrpskog i latinskoga jezika u gimnaziji u Velikoj Kikindi (Vojvodina), a od 1923. predaje i vjeronauk. Cijelo vrijeme boravka u Velikoj Kikindi služio je mise u kapelici mjesne bolnice. Od 1927. honorarno je služio kao vojni kapelan garnizona u Velikoj Kikindi. Jedno vrijeme je tijekom 1942. bio i ravnatelj gimnazije u Velikoj Kikindi. Komunističke ga vlasti 1945. bezrazložno zatvaraju na 11 dana zatvora. Također gubi posao profesora u gimnaziji jer nije htio napustiti svećeničku službu te je prisilno umirovljen. Godine 1949. na poziv nadbiskupa Mate Garkovića dolazi u Zadar. Imenovan je profesorom latinskog jezika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji na kojoj predaje do 1962. Don Dinko Beretić je 1956./1957. bio župnik Turnja i Sv. Petra (Krmčine). Preminuo je 13. rujna 1964. u Zadru i pokopan je na Gradskom groblju u svojoj grobnici.

 

POVIJEST FONDA

Fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Dinka Beretića 1964. godine. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži dopisivanje, osobne spise, predavanja, školske spise i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivanje i spisi vezani za školu, kut. 1.
2. Dopisivanje, osobni spisi, kut. 2.
3. Predavanja, školski spisi, osobni spisi i dr., kut. 3.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, srpski; latinica i ćirilica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Vjesnik Zadarske nadbiskupije, br. 9–10. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat,1964.