HR–AZDN–26: Bianchi Federico Carlo, 1850./1888.

Signatura: HR–AZDN–26
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Carlo Federico Bianchi
Vrijeme nastanka gradiva: 1850./1888.
Razina opisa: fond
Količina: 1 svež.; 0,10 d/m
Stvaratelj: Carlo Federico Bianchi

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Carlo Federico Bianchi rođen je u Zadru 30. studenoga 1809. godine. Osnovnu školu i bogosloviju završio je u Zadru. Zaređen je za svećenika 31. listopada 1832. Odmah nakon ređenja prihvaća razne službe u nadbiskupiji. Bio je odgojitelj i ekonom u Sjemeništu Zmajević, konzervator povijesnih spomenika i dopisni član Središnjeg konzervatorskog povjerenstva u Beču te dugogodišnji upravitelj Zaklade Zmajević. Bio je župnik župe i svetišta Sv. Šime u Zadru, te kanonik i prepozit Prvostolnoga kaptola sv. Stošije u Zadru. Posebno se zanimao za povijest grada i Zadarske nadbiskupije. Revno je istraživao gradske i crkvene arhive po nadbiskupiji. Na polju povijesti umjetnosti prvi je temeljito opisao vrijedne zadarske relikvijare, predmete velike umjetničke vrijednosti. Njegov publicistički rad vrlo je značajan za Zadar i Zadarsku nadbiskupiju. U kaptolskoj biblioteci nalazi se njegovo rukopisno djelo u dva sveska: Memoriale functionum Ecclesiae Metropolitanae Jadrensis (1865), Cronaca ecclesiastica di Zara (1865). Dok je bio župnik Sv. Šime vodio je kroniku koja se čuva u Župnom uredu. Od tiskanih djela najznačajnije je Zara Cristiana u dva sveska. U njima se nalaze dragocjeni podatci o Zadru i Zadarskoj nadbiskupiji. Njegova objavljena djela su: Memorie di Zara, Zadar, 1875; Zara Cristiana, I, II, Zadar, 1877, 1879., Vicende storiche di Zara, capitale della Dalmazia, e sua spontanea dedizione all’ imperatore d’Austria Francesco I. Zadar, 1879; Nicolo de Matafari arcivescovo di Zara ed i suoi scritti. Zadar, 1881; Antichità Romane e medievali di Zara. Zadar, 1883; Le chiese e i reliquiari di Zara. Zadar, 1886; Memorie sull’antichissima e nobilissima famiglia Veneta de Cornaro. Zadar, 1886; I Turchi in Dalmazia. Opus Pro Patria del Sabalich. Zadar, 1887; Fasti di Zara. Zadar, 1888. car Franjo Josip odlikovao ga je viteškim križem reda Franje Josipa, a sveti otac podijelio mu je naslov apostolskog protonotara. Carlo Federico Bianchi preminuo je u Zadru 16. travnja 1891., a pokopan je u svećeničkoj grobnici na Gradskom groblju u Zadru.

 

POVIJEST FONDA

Nije poznato kada je fond dospio u arhiv. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži 1 svežanj dopisivanja mons. Bianchija.

 

POPIS GRADIVA

Corrispodenza Bianchi — privatna pisma.

 

JEZIK/PISMO: talijanski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana , sv. 2. Zadar, 1879. *** Bianchi, Carlo Federico. Kršćanski Zadar, sv. 2 / preveo Velimir Žigo. Zadar: Zadarska nadbiskupija, Matica hrvatska, 2011. *** Collectio actuum officialium Curiae archiepiscopalis Jadrensis, br. 5, 1891. *** Hrvatski biografski leksikon, sv. 1. Zagreb, 1983