HR–AZDN–28: Brzić Žarko, 1944./1995.

Signatura: HR–AZDN–28
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Žarko Brzić
Vrijeme nastanka gradiva: 1944./1995.
Razina opisa: fond
Količina: 12 kut.; 1,20 d/m
Stvaratelj: Žarko Brzić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Žarko Brzić rodio se 3. travnja 1922. godine u Filip Jakovu. Osnovnu školu završava u rodnome mjestu. Kao i većina svećenika sa zadarskog područja u periodu talijanske uprave završava gimnaziju u Šibeniku. Teologiju polazi u Đakovu i jedan dio u Zagrebu. Za svećenika ga je 14. srpnja 1946. zaredio u Đakovu mons. Antun Akšamović. U razdoblju od 1946. do 1948. poslužuje župe Primošten, Donji Miholjac, Valpovo, Bošnjake i Banj. Godine 1948. i 1949. odrađuje vojni rok u Makedoniji. Lažno je optužen i odslužio je četiri godine robije u Kazneno–popravnom domu u Skopju zbog svojih kršćanskih i domoljubnih ideala. Nakon izlaska iz zatvora 1953. postavljen je za prefekta u Sjemeništu »Zmajević« u Zadru. Od 1955. do 1962. bio je privremeni upravitelj crkve Sv. Šime u Zadru, a u razdoblju od 1962. do 1969. bio je duhovnik i profesor na Bogosloviji. Odlukom Svete kongregacije za sjemeništa 1966. na temelju objavljenog publicističkog gradiva priznat mu je status profesora na svim teologijama i vjerskim školama u zemlji. God. 1970.–1971. bio je župnik Velog Rata i Solina, a od 1972. župnik Sv. Stošije u Zadru. Godine 1975. imenovan je duhovnikom sjemeništaraca i profesorom u školi, a ujedno i župnikom Brbinja i Savra. Od 1978. postaje župnik Silbe. Godine 1992. zbog bolesti je razriješen župničke službe. Umirovljen je 1995. i od tada je nastanjen u Svećeničkom domu »Zmajević« u Zadru. Treba naglasiti da je don Žarko bio književnik, publicist i novinar. Novinarstvom se počeo baviti već za svojih srednjoškolskih dana. Kao srednjoškolac bio je i član Đačkog križarskog bratstva. Kao student surađivao je u više tjednika: Križarskom tjedniku, Nedjelji, Hrvatskoj smotri i povremeno u još nekim listovima. Kasnije kao svećenik surađivao je u Glasu koncila, mjesečniku Marija, u Glasniku Srca Isusova i Marijina i u reviji Veritas.

Bio je član Društva hrvatskih katoličkih novinara i član Društva hrvatskih književnika. Objavio je 11 knjiga i to: Stazama života, Zagreb, 1959; Uzdignuta pogleda, Zagreb, 1961.; Iskre svjetla, Zadar; Čovjek podijeljen u sebi, Đakovo, 1972; Nade i ohrabrenja,Zagreb, 1978; Uči se od sunca, 1981.; Nikad na gubitku, 1985.; Najljepši ukras, 1988.; Nasmijano lice, 1990.; Nezastarjela mudrost, 1990.; Oslonjen na nadu, Đakovo, 1994. Preminuo je 8. kolovoza 1998. u Zadru, a pokopan je u rodnom Filip Jakovu.

 

POVIJEST FONDA

Zapisi don Žarka Brzića preuzeti su u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon njegove smrti 1998. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži 12 kutija don Žarkove rukopisne ostavštine, uglavnom propovijedi i predavanja.

 

POPIS GRADIVA

1. Propovijedi i razmišljanja, kut. 1.
2. Propovijedi i razmišljanja, kut. 2.
3. Propovijedi, bilješke za propovijedi, kut. 3.
4. Propovijedi, razmišljanja i predavanja iz vjeronauka, kut. 4.
5. Propovijedi, razmišljanja, bilješke, kut. 5.
6. Propovijedi, građa za razmišljanja, kut. 6.
7. Građa za razmatranja, Biblija — predavanja, osobni spisi, kut. 7.
8. Razmišljanja za nedjelje i blagdane, kut. 8.
9. Propovijedi i razmatranja, kut. 9.
10. Razna građa za predavanja, kut. 10.
11. Građa za razmišljanja, razni bilteni umnoženi ciklostilom i sl., kut. 11.
12. Objavljene knjige, kut. 12.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Kero, Pavao. Svećenici Zadarske nadbiskupije ubijeni i osuđivani od Drugog svjetskog do Domovinskog rata. Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru. Zadar, 2009.: str. 56–79. *** Vjesnik Zadarske nadbiskupije, br. 9–10. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat, 1998.