HR–AZDN–29: Cvitanović Vladislav, 1918./1968.

Signatura: HR–AZDN–29
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Vladislav Cvitanović
Vrijeme nastanka gradiva: 1918./1968.
Razina opisa: fond
Količina: 3 kut.; 0,30 d/m
Stvaratelj: Vladislav (Vlado) Cvitanović

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Vladislav Cvitanović rođen je u Velom Ižu 15. veljače 1894. godine. Osnovnu školu završio je u Velom Ižu, a Nadbiskupsku gimnaziju i teologiju u Zadru 1918. Zaredio se za svećenika u Zadru 3. studenoga 1918. godine. Njegova prva svećenička služba bila je u župama Sali, Brbinju i Savru od 1918. do 1921. Bio je dekan Saljskog dekanata. Kao dušebrižnik župe Veli Rat posluživao je Soline, a neko vrijeme i Božavu od 1921. do 1925. Od godine 1925. do 1934. upravitelj je župe Pašman. Župnik je župe Ražanac i dekan Ražanačkog dekanata do 1937. Najduže se zadržao kao župnik u Velom Ižu gdje je služio 30 godina, od 1937 do 1967. Neko vrijeme posluživao je Mali Iž i Ravu. U vrijeme Drugoga svjetskoga rata i stravičnih represalija okupatora pokazao je hrabrost zauzimajući se za ugrožene živote svojih mještana i župljana. Don Vlado je umirovljen 1967. godine i od tada živi u Svećeničkom domu u Zadru.

U svojoj pastoralnoj djelatnosti posebnu je brigu posvećivao njegovanju slavenskih (glagoljaških) koralnih napjeva. Posebno se isticao kao povjesničar koji je nakon rata intenzivno proučavao glagoljske kodekse na području Zadarske nadbiskupije. Obradio je preko 240 glagoljskih kodeksa (matice, godari, bratovštine) iz 48 glagoljskih župa Zadarske nadbiskupije i time pružio prvorazredne podatke o nacionalnim i kulturnim obilježjima našega kraja. Na temelju izvornoga arhivskog gadiva objavio je podatke za preko 3 000 svećenika glagoljaša. Zbog svoje stručnosti i znanja na tom polju bio je stalni vanjski suradnik Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. S tog područja objavio je više od 20 vrijednih znanstvenih rasprava, monografija i članaka. Surađivao je u Pomorskoj enciklopediji s 9 članaka o narodnim običajima i pomorskom životu otočana. Važniji radovi don Vlade Cvitanovića su: Popis glagoljskih kodeksa u Zadarskoj nadbiskupiji, 1950., Dva priloga o »Biranju kraljeva« u Dalmaciji, 1950., Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica),1960., Prilog proučavanju pomorstva otoka Silbe i Premude, 1962, Zadužbine — »Laši« na otocima zadarskog arhipelaga 1962., Nekadanji svadbeni običaji na otoku Ižu 1964., Bratovštine grada Zadra 1964., Glagoljica na Zadarskim otocima 1974. Don Vladislav Cvitanović je preminuo 6. siječnja 1973. u Zadru, a pokopan je u rodnom Velom Ižu.

 

POVIJEST FONDA

Fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Vladislava Cvitanovića 1973. godine. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo fonda sadrži rasprave, razne bilješke, dopisivanje, znanstvene radove don Vlade Cvitanovića. Gradivo je unutar kutija podijeljeno na manje svežnjiće.

 

POPIS GRADIVA

1. Razne glagoljaške bilješke, kut. 1.
2. Rasprave o svećenicima glagoljašima, kut. 1.
3. Rasprave, kut. 2.
4. Bilješke za povijest Iža, kut. 2.
5. Stari spisi koji se odnose na Iž, kut. 2.
6. Pisma don Blažu Cvitanoviću, kut. 2.
7. Sačuvani glagoljski kodeksi na teritoriju Zadarske nadbiskupije, kut. 2.
8. Osobni spisi, popis radova, gradnja zvonika, prosvjed don Vlade protiv komunističkog divljanja, kut. 3.
9. Molbe raznih Ižana da se oslobode zatočenici iz logora na Molatu, kut. 3.
10. Uvezani radovi don Vlade Cvitanovića, kut. 3.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Glas Koncila, br. 2. Zagreb: Nadbiskupski duhovni stol, 1973. *** Kero, Pavao. Don Vladislav Cvitanović: proučavatelj glagoljice, Zadarska smotra 2–3 (2011.): str. 45–61 (s bibliografijom radova). *** Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb, 1989. (natuknica), Vladislav Cvitanović str. 775–776. *** Šutrin, Rozario. Don Vladislav Cvitanović, Vjesnik Zadarske nadbiskupije 1–2 (2004). *** Vjesnik Zadarske nadbiskupije, br. 1–2. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat, 1973.