HR–AZDN–31: Felicinović Josip (Joso), 1906./1983.

Signatura: HR–AZDN–31
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Josip (Joso) Felicinović
Vrijeme nastanka gradiva: 1906./1983.
Razina opisa: fond
Količina: 10 kut.; 1,00 d/m
Stvaratelj: Joso Felicinović (Pseudonimi: Mario nob. Sociol, Stražar s Jadrana, Bellut Sociol)

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Joso Felicinović rođen je 14. veljače 1889. u zadarskoj plemićkoj obitelji kao njen posljednji pripadnik po muškoj liniji. Posljednji Felicinović u Hrvatskoj i posljednji zadarski plemić. U Zadru je završio osnovnu školu i četiri razreda niže gimnazije a potom je upisao Vojnu akademiju u Grazu gdje se zanosi liberalizmom. Pod pseudonimom Mario nob. Sociol opisao je svoje obraćenje u knjizi Dal progressismo al clericalismo. Storia d`una conversione, Roma, 1912. Akademiju napušta nakon dvije godine i odlazi u Rim gdje završava gimnaziju 1907. Na Papinskom sveučilištu Leonianumu studira od 1907. do 1909. filozofiju, a na Papinskom učilištu Gregoriana diplomirao je 1913. teologiju. Usporedno pohađa studij socijalnih znanosti. Godine 1913. u Zadru je zaređen za svećenika, a mlada misa mu je bila 8. prosinca 1913. Svećenički put započinje kao župni pomoćnik u Škabrnji, Obrovcu, Zemuniku, Biogradu i Pagu. Godine 1915.–1916. je vojni dušobrižnik u austrijskoj vojsci. Potom se vraća u Pag, odakle su ga 1919. prognale talijanske okupacijske vlasti kao protivnika fašizma pa do 1921. službuje kao župni pomoćnik u Varaždinu, Karlobagu i Gospiću. Ponovno se vraća u Pag gdje je kapelan i vjeroučitelj do 1929. Nakon toga je premješten u Šibenik za rektora Biskupskoga Dječačkog sjemeništa. Godine 1933. postaje ravnateljem i profesorom na Biskupskoj teološkoj akademiji. Od 1936. radi u Pagu kao vjeroučitelj u Nižoj državnoj gimnaziji, u kojoj je od 1941. bio profesor i vršitelj dužnosti ravnatelja. Nakon rata 1945. komunističke su ga vlasti osudile na 10 godina gubitka građanskih prava i izgon u Zadar. Pomilovan je 1947. godine. U Zadru je od 1945. do 1953. kapelan župne crkve Sv. Šime, a od 1954. do 1980. u Pagu je upravitelj Samostanske crkve Marijina Navještenja. U Pagu je proslavio 70 godina svećeništva 8. prosinca 1983.

Osim svećeničkim, Felicinović se bavio i kulturno–prosvjetnim, karitativno–socijalnim i spisateljskim radom. U Pagu je osnovao dječji vrtić, zatim 1922. s Jurom Palčićem privatnu gimnaziju, koja je kasnije pretvorena u državnu školu te Katoličko pučko sveučilište. Felicinovića su najviše zanimala socijalna pitanja. Nakon Prvoga svjetskog rata zajedno s Ivanom Karavanićem organizirao je radnike paških solana u strukovni savez, neku vrst zdravstvenog osiguranja te je pokrenuo štrajk u solanama. Za Drugoga svjetskog rata uz pomoć paških benediktinki i zagrebačkog nadbiskupa A. Stepinca otvorio je u Pagu pučku kuhinju, u kojoj je dnevno dijeljeno oko 700 besplatnih obroka. Osnovao je mnoga omladinska vjersko–kulturna društva (križare, sokolare) za odgoj mladeži. Spasio je od smrtne kazne 25 osuđenika, a iz logora Slana izbavio oko 150 ljudi. Pokrenuo je i izdavao mjesečnik Zora (1917.–1918.), a u Šibeniku tjednik Katolik (1930.–1934.). Osnovao je i uređivao Hrvatsku kršćansku demokratsku knjižnicu. Surađivao je s mnogim novinama i časopisima u zemlji i inozemstvu, a potpisivao se pseudonimima Mario nob. Sociol, Stražar s Jadrana i Bellut Sociol. Bibliografija mu broji preko pedeset jedinica. Značajnija djela: Katolicizam za slobodu i demokraciju, Zadar, 1915–16., Prosvjetom k slobodi Rijeka, 1916., U borbu! Nova Njemačka Zadar, 1916., Žena Split, 1916., Moderna velika vlast Zagreb, 1917., Nova mlada Hrvatska Split, 1917., Pape i socijalno pitanje Šibenik, 1933., Savremena pitanja Šibenik, 1936., Duhovna obnova Zagreb, 1940. i druga. Najveći dio života proveo je u Pagu u kojem je i preminuo 13. ožujka 1984. Pokopan je u Zadru u obiteljsku grobnicu.

 

POVIJEST FONDA

Rukopisna ostavština don Jose Felicinovića predana je Arhivu Zadaske nadbiskupije 1984. godine nakon njegove smrti. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži Felicinovićevu rukopisnu ostavštinu, novinske članke i fotografije.

 

POPIS GRADIVA

1. Propovijedi i predavanja, kut. 1.
2. Propovijedi i predavanja i isječci iz novina, kut. 2
3. Propovijedi i predavanja i isječci iz novina, kut. 3
4. Propovijedi i predavanja, kut. 4
5. Propovijedi i predavanja, bilješke, dopisivanje i isječci iz novina, kut. 5
6. Propovijedi i predavanja, bilješke, dopisivanje i isječci iz novina, kut. 6
7. Propovijedi i predavanja, dopisivanje i fotografije, kut. 7
8. Isječci iz novina i svete sličice, kut. 8
9. Korespondencija (razglednice, dopisnice), kut. 9
10. Dokumenti, radničko pitanje, dopisivanje, životopis, fotografije, isječci iz novina, kut. 10

 

JEZIK/PISMO: hrvatski i talijanski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Život i djelo don Jose pl. Felicinovića, Zbornik radova sa znanstveno — stručnog skupa održanog u Zadru i Pagu 17. i 18. rujna 1999. godine. Pag: Matica hrvatska; Zadar: Filozofski fakultet, 2002. *** Galić, Pavao. Don Joso Felicinović — dušobrižnik i dobrotvor, Marulić, časopis za književnost i kulturu, god. 34( 2001), br. 1. *** Hrvatski biografski leksikon, sv. 4. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1998. *** Kero, Pavao. Svećenici Zadarske nadbiskupije ubijeni i osuđivani od Drugog svjetskog do Domovinskog rata. Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru. Zadar, 2009.: str. 56–79. *** Lončarević, Vladimir. Joso Felicinović — katolištvo za radništvo i slobodu, Glas koncila, br. 32–33 (2012.): str. 41.