HR–AZDN–32: Garković Mate, 1900./1968.

Signatura: HR–AZDN–32
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Mate Garković
Vrijeme nastanka gradiva: 1900./1968.
Razina opisa: fond
Količina: 5 kut., 1 svež.; 0,55 d/m
Stvaratelj: Mate Garković

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Mate Garković rodio se u Velom Ratu na Dugom otoku 12. rujna 1882. Prva školska znanja stekao je na svome otoku. Gimnaziju polazi u Zadru gdje 1907. završava i studij teologije. Za svećenika ga je zaredio 28. srpnja 1907. pomoćni biskup Ivan Borzatti. Nakon ređenja imenovan je prefektom u Sjemeništu »Zmajević« te potom mansionarom Svetoga Šime (1911.–1914.) i vjeroučiteljem u hrvatskoj gimnaziji u Zadru. Godine 1914. imenovan je župnikom Preka gdje je ostao punih 11 godina sve do 1925. Isticao se istinskim domoljubljem. Za vrijeme talijanske okupacije Zadra nakon Prvoga svjetskog rata bio je proganjan i zatvaran, a za vrijeme Drugog svjetskog rata zauzimao se za one koji su bili proganjani i zlostavljani od okupatora. Godine 1922. inicijator je osnivanja hrvatskoga svećeničkog udruženja »Uzajamnost«. Godine 1925. imenovan je profesorom pastoralne teologije na Bogosloviji u Splitu, a od 1938. do 1948. bio je i njezin rektor. Ondašnjim generacijama studenata ostao je u pamćenju kao uzoran profesor i istinski vođa i prijatelj. Mons. Garković se ponovo vraća u Zadarsku nadbiskupiju 1948. godine kada je ona ponovno uspostavljena u svojim prijašnjim granicama. Iste godine Garković je imenovan generalnim vikarom Nadbiskupije pod vodstvom nadbiskupa Munzanija i kasnije pod vodstvom upravitelja hvarskoga biskupa Pušića. Garković je u stvari sam upravljao Nadbiskupijom i to u najtežem razdoblju kada su mnoge crkve bile porušene, nedostajalo je svećenika i škola za odgoj svećenika. Obnova Nadbiskupije i Sjemeništa bile su njegovo životno djelo u koje je uložio sav svoj trud i energiju. Godine 1949. obnovio je Dječačko sjemenište »Zmajević « i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, a 1959. osnovao je i Višu bogoslovnu školu. Godine 1950. imenovan je apostolskim administratorom (upraviteljem) Zadarske nadbiskupije, a posvećen je za naslovnog adraškog biskupa 30. ožujka 1952. Ustoličen je za rezidencijalnog zadarskog nadbiskupa 21. siječnja 1961. Ni komunističke vlasti ga nisu štedjele. Godine 1953. optužen je u montiranom sudskom procesu zbog zabrane staleškog udruženja katoličkih svećenika u NRH i tobožnjeg izbjegavanja plaćanja poreza. Mons. Garković sudjelovao je na svim zasjedanjima Drugoga vatikanskoga koncila. Bio je zapažen njegov istup na koncilu o pastoralnom usmjerenju slavljenja nekih sv. sakramenata. Od 1958. zbog poodmakle dobi dodijeljen mu je kao pomoćnik u biskupskoj službi mons. Marijan Oblak. Nadbiskup Mate Garković preminuo je u Zadru 26. svibnja 1968., a pokopan je u katedrali Sv. Stošije u Zadru.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije 1968. godine nakon smrti mons. Mate Garkovića. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo sadrži zapise, pisma, razglednice, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Razni župnički izvještaji, dopisivanje, fotografije, cenzurirana knjiga Žena u bijelom, zapisi o obnovi Samostana sv. Marije, obredi u katedrali (prije Drugoga vatikanskog sabora), kut. 1.
2. Dopisivanje — pisma, razglednice, fotografije, isječci iz novina, kut. 2–4.
3. Pisma, dopisi u vezi smrti mons. Garkovića, isječci iz novina o njemu i dr., kut. 5.
4. Apostolska administratura, fotografije, isječci iz novina, povjerljiva pisma, prosvjedna nota protiv Glasa Zadra, svež. 1.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, talijanski i latinski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji