HR–AZDN–34: Konatić Eugen, 1906./2005.

Signatura: HR–AZDN–34
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Eugen Konatić
Vrijeme nastanka gradiva: 1906./2005.
Razina opisa: fond
Količina: 5 kut.; 0,50 d/m
Stvaratelj: Eugen Konatić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Eugen Konatić je rođen 21. siječnja 1910. godine u Velom Ižu. Osnovnu školu završava u svom rodnom mjestu. Nakon osnovne škole odlazi u Sjemenište u Šibenik. Ondje započinje, a u Splitu završava gimnaziju. Teologiju pohađa u Splitu i jednim dijelom u Ljubljani. Za svećenika ga je 1935. u Šibeniku zaredio mons. Jerolim Mileta. Od ređenja bio je župnikom 1935.–1936. u Islamu Latinskom, 1936.–1938. u Murvici i Briševu, a 1938.–1939. u Zatonu Ninskom. Župnik je Banja od 1939. do 1947. U tom je razdoblju prošao torturu dvaju totalitarizama, fašizma i komunizma. Za vrijeme službovanja u Banju talijanske su vlasti više puta tražile od nadbiskupa Munzanija da ga se progna sa zadarskoga područja zbog njegove naglašene hrvatske orijentacije. S druge strane komunističke su ga vlasti osudile 1947. u montiranom procesu na 4 godine robije »za obaranje postojećega poretka i državnog uređenja FNRJ«. U zatvoru je bio od 1947. do 1951, a pod nadzorom državnih vlasti do 1954. Nakon izlaska iz zatvora župnik je Starigrada i Selina 1951.–1954. Župnik je Banja i Ždrelca od 1954. do 1970. Nakon toga je župnik Ugljana od 1970. do 1985., a od 1972. i dekan Ugljanskog dekanata. U razdoblju 1976.–1980. bio je i ekonom Nadbiskupije. Umirovljen je 1985. i živio je u Svećeničkom domu »Zmajević« u Zadru. Godine 1995. proslavio je dijamantnu misu, a 2005. godine 70. godišnjicu svoga svećeništva. Preminuo je u Zadru u Svećeničkom domu 25. lipnja 2006. Pokopan je u Zadru na gradskom groblju.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond dospio je u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Eugena Konatića 2006. godine. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži poglavito korespondenciju, dokumente, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Libri intentionum (Knjiga misnih nakana), kut. 1.
2. Neki dokumenti iz toka moga životnog puta, robija, dekreti, socijalna pomoć, preslike dokumenata, mirovina, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, kut. 2.
3. Primopredaja Banj–Ždrelac, Staleško društvo katoličkih svećenika 1952.–1953.; 65. obljetnica misništva, 70. obljetnica svećeništva, bilješke, zvonik Ždrelac, protuvjersko orkestriranje u komunizmu, pisma s robije, osiguranja, pisma, kut. 3
4. Fotografije, razglednice, svete sličice, kut. 4.
5. Fotografije, kut. 5.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Kero, Pavao. Svećenici Zadarske nadbiskupije ubijeni i osuđivani od Drugog svjetskog do Domovinskog rata, Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru. Zadar, 2009.: str. 56–79. *** Vjesnik Zadarske nadbiskupije, br. 7–8. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat, 2006.