HR–AZDN–35: Lukin Romano, 1943./1995.

Signatura: HR–AZDN–35
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Romano Lukin
Vrijeme nastanka gradiva: 1943./1995.
Razina opisa: fond
Količina: 1 kut.,1 svež.; 0,20 d/m
Stvaratelj: Romano (Roman) Lukin

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Romano Lukin rođen je u Malom Ižu 15. studenoga 1908. godine. Osnovnu školu je pohađao u Malom Ižu. Nakon osnovne škole odlazi u Sjemenište u Šibenik i ondje završava gimnaziju. Teologiju je diplomirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1932. Za svećenika je zaređen u Šibeniku 24. srpnja 1932. Prva služba mu je bila mjesto starijeg nadstojnika u Dječačkom sjemeništu u Šibeniku 1932. Zatim je bio župnik Molata i eskurent Brgulja i Zapuntela od 1933. do 1937. Od 1937. do 1942. je župnik Ražanca i dekan Ražanačkog dekanata. Godine 1942. radi ratnih operacija te stalne prijetnje zatvorom od strane talijanskog okupatora napušta Ražanac i odlazi najprije na Pag, a zatim u Zagreb.

U Zagrebu 1943. na Hrvatskom sveučilištu polaže profesorski ispit iz skupine bogoslovnih predmeta i nakon toga 1944. predaje na gimnaziji u Koprivnici. U ožujku 1945., pred kraj rata, nadbiskup Alojzije Stepinac postavlja ga za dušobrižnika Hrvatskog domobranstva. Zbog te kratkotrajne službe od tri mjeseca odležao je dvije godine robije od 1945. do 1947., a sljedećih šest godina bio je pod nadzorom. Nakon izlaska iz zatvora 1947. imenovan je aktuarom u kuriji Zadarske nadbiskupije. Od 1949. do 1952. je profesor na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru. Uz rad na gimnaziji diplomira u Zagrebu 1949. hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik.

Godine 1952. dolazi u sukob s nadbiskupom Garkovićem zbog propagiranja staleškoga društva svećenika zbog čega ga nadbiskup 1953. kažnjava zabranom služenja misa (suspensio a divinis). Tada Lukin napušta Zadar i odlazi u Pulu gdje 1955. sklapa civilni brak koji je kratko trajao. Svo vrijeme života u Puli radi kao knjižničar u Gradskoj knjižnici. Posredstvom ondašnjeg porečkog biskupa Nežića 1958. dobiva od Svete Stolice odrješenje od svih kazni za sklopljeni civilni brak uz kušnju od 10 godina. Godine 1964. odriješen je cenzure suspenzije »a divinis«, a 1988. dopušteno mu je služenje privatnih misa. Don Romano Lukin preminuo je u Puli 13. rujna 1995. godine, a pokopan je u Malom Ižu.

 

POVIJEST FONDA

Rukopisna ostavština don Romana Lukina preuzeta je u Arhiv Zadarske nadbiskupije 1995. godine nakon njegove smrti. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži 1 svežanj i 1 kutiju zapisa, poglavito dopisivanje.

 

POPIS GRADIVA

1. Bilješke za povijest Zadarske nadbiskupije, bilješke za povijest Sjemeništa u Šibeniku, dopisivanje, sjećanje na nadbiskupa Alojzija Stepinca i dr., kut. 1.
2. Dopisivanje, svećenički put i dr., 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji