HR–AZDN–36: Marčelić Josip, 1873./1918.

Signatura: HR–AZDN–36
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Josip Marčelić
Vrijeme nastanka gradiva: 1873./1918.
Razina opisa: fond
Količina: 4 kut.; 0,40 d/m
Stvaratelj: Josip Marčelić (Marcelić)

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Josip Marčelić rodio se 23. ožujka. 1847. u Preku na otoku Ugljanu. Osnovnu školu pohađao je u Preku. Nakon toga odlazi u Zadar u Sjemenište »Zmajević« gdje završava gimnaziju. U Zadru nastavlja studij teologije. Zaređen je za svećenika 25. rujna 1870. Odlazi u Beč i na Augustineumu nakon tri godine doktorira bogoslovne nauke. Kada se vratio iz Beča imenovan je 1873. župnikom u Ravi, ali je već 1874. postavljen za profesora biblijskih nauka na Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Zadru. Kasnije je predavao kanonsko pravo i crkvenu povijest. Postaje rektorom Centralnoga bogoslovnoga sjemeništa u Zadru i na toj je službi do 16. siječnja 1893. kada ga papa Lav XIII. imenuje naslovnim biskupom tanskim i apostolskim administratorom Kotorske biskupije. Nakon godine dana 18. siječnja 1894. imenovan je dubrovačkim biskupom. Marčelić je 34 godine bio dubrovačkim biskupom. Godine 1899. podigao je novo Biskupsko sjemenište u Dubrovniku. Njegovom zaslugom restaurirana je katedrala Sv. Vlaha. Godine 1904. osnovao je »Svećeničku književnu družbu« sa svrhom stručne izobrazbe dubrovačkoga klera. Pastoralnim radom izvršio je obnovu cjelokupnog života biskupije, obnovio je mnoge bratovštine, uveo suvremene katoličke institucije i društva u svoju biskupiju. Djelovao je i na karitativnom i socijalnom polju te je utemeljio Dječje zaklonište, Stanak Sv. Vlaha, Dubrovačko sirotinjsko vijeće, unaprijedio je Javnu dobrotvornost i Zaklonište sirota.

Biskup Josip Marčelić preminuo je 31. kolovoza 1928. u Dubrovniku. Po oporučnoj želji pokopan je u tada još nedovršenoj župnoj crkvi u rodnom Preku.

 

POVIJEST FONDA

Nije poznato kada je fond dospio u arhiv. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži uglavnom predavanja i propovijedi mons. Marčelića. Gradivo fonda je iz razdoblja prije imenovanja dubrovačkim biskupom, najvećim dijelom predavanja biblijskih znanosti na Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Zadru.

 

POPIS GRADIVA

1. Propovijedi u raznim mjestima I., II.; O svećeništvu; Predavanja iz biblijskih studija Novog zavjeta na Zadarskoj bogosloviji; Tekst disertacije obranjene u Beču (Dissertatio habita Vindebonae), kut. 1.
2. Predavanja iz biblijskih znanosti Novoga zavjeta na Zadarskoj bogosloviji, kut. 2.
3. Predavanja iz biblijskih znanosti Novoga zavjeta na Zadarskoj bogosloviji, kut. 3.
4. Predavanja iz biblijskih znanosti Novoga zavjeta na Zadarskoj bogosloviji, kut. 4.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, talijanski i latinski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Dijecezanski list za Šibensku biskupiju i za jugoslavenski dio Zadarske nadbiskupije, br. 9–10. Šibenik, 1928. *** Vjesnik Zadarske nadbiskupije, br. 9–10. Zadar: Nadbiskupski ordinarijat, 1978.