HR–AZDN–37: Matacin Ante, 1957./1988.

Signatura: HR–AZDN–37
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Ante Matacin
Vrijeme nastanka gradiva: 1957./1988.
Razina opisa: fond
Količina: 1 kut.; 0,10 d/m
Stvaratelj: Ante Matacin

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Ante Matacin rodio se u Preku na otoku Ugljanu 30. prosinca 1901. godine. Osnovnu školu je završio u Preku, a gimnaziju je pohađao u Zadru i Dubrovniku. Teologiju je završio u Splitu. Zaređen je za svećenika 8. kolovoza 1926. Svećenički put započinje kao župnik Kukljice 1926.–1928. Nakon toga je župnik Visočana od 1928. do 1932, zatim Brbinja na Dugom Otoku od 1932. do 1938. i Privlake od 1938. do 1944. Nakon dolaska partizana 1944. završava u zatvoru kao državni neprijatelj i ondje ostaje do travnja 1952. Nakon zatvora bio je župnikom Petrčana od 1952. do 1955. kada odlazi iz domovine u Italiju gdje je radio kao svećenik u Udinama i Rimu sve do 1962. godine. Nakon toga emigrirao je u SAD gdje je služio u više župa u Los Angelesu, San Franciscu i Kanadi. Godine 1975. umirovljen je te se nastanjuje u Svećeničkom domu u Valenciji u Španjolskoj. Zbog bolesti se vraća u domovinu 1985. i živi u Svećeničkom domu u Zadru do smrti 23. svibnja 1989. Pokopan je u Preku.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije nakon smrti don Ante Matacina 1989. godine. Fond nije ahivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži poglavito dopisivanje, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivanje, osobni spisi, Dnevnik za boravka u Svećeničkom domu Zmajević, misne nakane (Liber intentionum), fotografije, kut. 1

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Kero, Pavao. Svećenici Zadarske nadbiskupije ubijeni i osuđivani od Drugog svjetskog do Domovinskog rata, Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru. Zadar, 2009.: str. 56–79.