HR–AZDN–38: Perović Mihovil, 1927./1976.

Signatura: HR–AZDN–38
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Mihovil Perović
Vrijeme nastanka gradiva: 1927./1976.
Razina opisa: fond
Količina: 1 kut.; 0,10 d/m
Stvaratelj: Mihovil (Milo) Perović

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Mihovil (Milo) Perović rođen je 20. rujna 1921. god. u Zadru — Arbanasi. Osnovnu školu pohađao je u Arbanasima, a Nadbiskupsku gimnaziju i teologiju završava u Zadru. Zaređen je za svećenika 1. travnja 1945. u crkvi Gospe Loretske u Arbanasima. Svoj životni put kao svećenik započinje u župi Dračevac — Crno od 1945. do 1948. Zatim je župnik Polače, Tinja i Raštevića od 1948. do 1951. Najduže se kao svećenik zadržao u župi Posedarje od 1951. do 1970. Iz Posedarja poslužuje župe Islam Latinski i Vinjerac. Upravitelj župe Poljica bio je od 1970. do 1972. i poslužitelj Dračevca Ninskog. Od 1978. upravitelj je župe Brbinj — Savar. Od 1982. do 1995. poslužitelj je župe Rava. Umro je 27. rujna 1995.

 

POVIJEST FONDA

Ovaj fond je dospio u Arhiv Zadarske nadbiskupije prilikom preuzimanja gradiva župe Poljica 2008. godine. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži dopisivanje, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivanje, pisma, razglednice, dopisnice, čestitke, svete sličice, fotografije i dr., 1 svež.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Vjesnik Zadarske nadbiskupije. Nadbiskupski ordinarijat. Zadar, br. 9–10, 1995.