HR–AZDN–39: Pulišić Ivan, 1900./1964.

Signatura: HR–AZDN–39
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Ivan Pulišić
Vrijeme nastanka gradiva: 1900./1964.
Razina opisa: fond
Količina: 11 kut.; 1,10 d/m
Stvaratelj: Ivan Pulišić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Ivan Pulišić rodio se na otoku Olibu 2. svibnja 1875. Ondje je završio osnovnu školu nakon koje odlazi u Sjemenište »Zmajević« u Zadar gdje pohađa Nadbiskupsku gimnaziju i studij teologije. Zaređen je za svećenika 5. studenoga 1899. kao četvrta generacija svećenika iz iste obitelji. Njegova prva župa bila je Vir 1900. Te godine imenovan je katehetom na Hrvatskoj gimnaziji u Zadru gdje radi do 1921. Sa svojim stricem nadbiskupom Vinkom Pulišićem, 1922. povukao se u rodni Olib. U Olibu je bio župnik od 1922. do 1927. kada je umirovljen. Za vrijeme mirovine pomaže okolne župnike u radu koji se najviše odvijao u crkvi, školi i kod bolesnika. Uz ostalo je bio i marni sakupljač narodnog blaga, starina i bilježio riječi i izreke olibskog govora. Za njegov revni rad i službu bio je imenovan tajnim komornikom Svetog Oca pape. Preminuo u svojoj kući u Olibu 29. prosinca 1962.

 

POVIJEST FONDA

Gradivo se do 1973. nalazilo u Župskom uredu na Olibu kada ga je Manfredo Paštrović prenio u župski ured na Silbu. Godine 2005. dr. Ivica Vigato i mons. Pavao Kero gradivo su prenijeli u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Don Ivan je Sjemeništu »Zmajević « za života poklonio vrijednu biblioteku. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži dopisivanje, osobne spise, propovijedi, fotografije i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Osobni spisi, kut. 1.
2. Dopisivanje, kut. 2–5.
3. Dopisivanje: pisma zadarskoga biskupa Petra Dujma Munzanija, kut. 6.
4. Propovijedi, fotografije, posjetnice, kut. 7–8.
5. Razno, kut. 9–11.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Lovrin, Ivo (ur.). Olib: otok, selo i ljudi. Zagreb: Družba Braće hrvatskoga zmaja i Mjesni odbor Olib, 2009. *** Vjesnik Zadarske nadbiskupije. Nadbiskupski ordinarijat. Zadar, br. 1, 1963.