HR–AZDN–4: Visoka bogoslovna škola u Zadru, 1958.–1970

Signatura: HR–AZDN–4
Klasifikacija: D 1.4
Naziv fonda: Visoka bogoslovna škola u Zadru
Vrijeme nastanka gradiva: 1959.—1970.
Razina opisa: fond
Količina: 7 knj., 20 svež., 4 kut.; 3 d/m
Stvaratelj: Visoka bogoslovna škola u Zadru

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Od prestanka djelovanja teološkog studija 1943. godine na talijanskom jeziku za dio Zadarske nadbiskupije u Zadru, tj. njegovog potpunog prestanka djelovanja 1948. u Velom Lošinju, pa do ponovne uspostave Visoke bogoslovne škole (VBŠ) 1958. godine u Zadru, nije bilo višeg učilišta za školovanje svećenstva. Nadbiskup Mate Garković je dekretom od 20. kolovoza 1959. broj 795 i uz privolu Sv. Kongregacije za sjemeništa i crkvene univerze od 9. svibnja 1958. broj 623/58 te u skladu sa tadašnjim zakonom o položaju vjerskih zajednica, osnovao Visoku bogoslovnu školu za spremanje svećenika u Zadru. Prvi je rektor Visoke bogoslovne škole bio dr. Miroslav Matijaca. Visoka bogoslovna škola je dobila svoj statut odobren od ordinarijata 25. rujna 1959. broj 937. Nakon školske godine 1969./70. VBŠ prestala je radom. Glavni razlog prestanka djelovanja škole je bio nedostatan broj polaznika.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Svrha postojanja Visoke bogoslovne škole je bila dati polaznicima filozofsko–teološku naobrazbu te stručnu spremu za svećeničku službu. Uprava Visoke bogoslovne škole se sastojala od rektora, vicerektora, tajnika i ekonoma. VBŠ imala je profesorsko vijeće. Polaznici su bili mladi bogoslovi koji su se pripremali za svećenički red, a mogli su biti iz matične biskupije, neke druge biskupije, ali i bogoslovi iz različitih redovničkih zajednica. Studij je trajao pet godina. Posljedna godina bila je praktični dušobrižnički rad. Diplomirati su mogli samo redoviti slušači, koji su apsolvirali na Visokoj bogoslovnoj školi i koji su uspješno obranili svoj pismeni diplomski rad.

 

POVIJEST FONDA

Gradivo nastalo djelovanjem Visoke bogoslovne škole nakon prestanka rada u srpnju 1970. tadašnja tajnica škole prof. Marija Grgić predala je u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo se sastoji od spisa o upisu i pohađanju studenata, o radu profesorskoga vijeća te spisi uprave i podatci o studentima.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
1. Urudžbeni zapisnici, 1959.–1970., 2 knj.

Predmetne knjige
2. Glavni imenik, 1959.–1970.
3. Zapisnici sjednica profesorskog vijeća, 1959.–1970.
4. Spomenica Visoke bogoslovne škole, 1959.–1970.
5. Dostavna knjiga
6. Katalog VBŠ 1958./59 do 1963./64 školske godine.

Spisi: 1959.–1970., kut. 1–4 i svež. 1–20.
1. Spisi uprave VBŠ, 1959.–1961.
2. Spisi uprave VBŠ, 1962.–1964.
3. Spisi uprave VBŠ, 1965.–1966.
4. Spisi uprave VBŠ, 1967.–1968
5. Spisi uprave VBŠ, 1969.
6. Spisi uprave VBŠ, 1970.
7. Podatci o slušačima (polaznicima)
8. Seminarski radovi

 

JEZIK / PISMO: hrvatski; latinica

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Registraturna obavijesna pomagala.

 

BIBLIOGRAFIJA

Oblak, Marijan. Povijest Zadarske nadbiskupije od 1948. do 70–tih godina 20. stoljeća, Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru. Zadar, 2009.: str. 105–108.