HR–AZDN–40: Pulišić Vinko, 1880./1941.

Signatura: HR–AZDN–40
Klasifikacija: K.3
Naziv fonda: Osobni arhivski fond Vinko Pulišić
Vrijeme nastanka gradiva: 1880./1941.
Razina opisa: fond
Količina: 19 kut,; 1,90 d/m
Stvaratelj: Vinko Pulišić

 

BIOGRAFSKI PODATCI

Vinko Pulišić rodio se 22. siječnja 1853. u Olibu. Ondje je završio osnovnu školu. Gimnaziju i teologiju završio je u Zadru. Za svećenika je zaređen 5. prosincamn 1875. godine. Bio je vrlo kratko dušobrižnik Maloga Iža, a zatim odlazi u Beč na usavršavanje i postiže doktorat iz teologije. U Zadru je obavljao razne važne službe: bio je kateheta na gimnaziji i učiteljskoj školi, tajnik Nadbiskupske kurije i drugo. Godine 1889. imenovan je za profesora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Zadru. Papa Pio X. imenovao ga je 9. studenoga 1903. šibenskim biskupom. Za biskupa je posvećen 31. siječnja 1904. u Rimu u crkvi Sv. Jeronima. Mons. Vinko Pulišić bio je 6 godina šibenski biskup. Kao šibenski biskup neko je vrijeme bio i administrator Zadarske nadbiskupije. Zadarskim nadbiskupom i dalmatinskim metropolitom imenovan je 16. lipnja 1910., a ustoličen 30. listopada 1910. u katedrali Sv. Stošije. Njegovo djelovanje u Nadbiskupiji umnogome je uvjetovano ratnim prilikama u vrijeme Prvoga svjetskog rata i talijanskom okupacijom Zadra i Dalmacije 1918. te talijanskom upravom nakon Rapalskog ugovora 1920. U takvim okolnostima Pulišić je već 1919. godine tražio razrješenje službe zadarskog nadbiskupa i dalmatinskog metropolita. Smatrao je da će Sveta Stolica bez njega, kao Hrvata i zadarskog nadbiskupa u talijanskom Zadru lakše riješiti novonastale probleme crkvene administracije u Dalmaciji nakon propasti Austro– Ugarske Monarhije i stvaranja novih država. Nije mogao podnijeti neizbježno komadanje (smembramento) Zadarske nadbiskupije. Nakon ponovljenih zahtjeva za ostavkom, Papa je primio njegovu odreku 8. kolovoza 1921. U ljeto 1922. godine kao umirovljeni nadbiskup zadarski preselio se na rodni Olib. Prije odlaska na Olib bio je imenovan naslovnim nadbiskupom Cezareje u Kapadociji. U mirovini se prihvatio publicističkog rada te je objavio nekoliko knjiga. Godine 1926. i 1928. ukoričio je svoje homilije i pastirska pisma na hrvatskom i talijanskom jeziku (Lettere pastorali, omelie e parenesi, Zadar, 1928.); Poslanice, omilije i opomene, 1930.. Godine 1929. sastavio je knjižicu o povijesti otoka Oliba i njegovoj kulturi i običajima. Mons. Vinko Pulišić preminuo je 6. veljače 1936. na Olibu gdje je i pokopan.

 

POVIJEST FONDA

Gradivo se do 1973. nalazilo u Župskom uredu na Olibu kada ga je Manfredo Paštrović prenio u Župski ured na Silbu. Godine 2005. dr Ivica Vigato i mons. Pavao Kero gradivo su prenijeli u Arhiv Zadarske nadbiskupije.

 

SADRŽAJ FONDA

Fond sadrži Pulišićeve rukopise,, dopisivanje, osobne spise, propovijedi, predavanja i dr.

 

POPIS GRADIVA

1. Osobni spisi, kut. 1.
2. Dopisivanje, kut. 2–4.
3. Dopisivanje, Urudžbeni zapisnik tajnih spisa, rukopis dogmatike i dr., kut. 5.
4. Odresci iz novina, razne tiskanice, kut. 6.
5. Varia, kut. 7.
6. Predavanja i propovijedi, kut. 8–13
7. Službeni spisi, kut. 14–18.
8. Biskupski grbovi i odličja, kut. 19.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, latinski, talijanski i njemački; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

BIBLIOGRAFIJA

Dijecezanski list za Šibensku biskupiju i Apostolsku administraciju. Šibenska biskupska kurija. Šibenik, br. 1/2, 1936. *** Kero, Pavao. Zadarska nadbiskupija od 1918. do 1948. Zadar: Stolni kaptol Sv. Stošije, 2010. *** Lovrin, Ivo (ur.). Olib: otok, selo i ljudi. Zagreb: Družba Braće hrvatskoga zmaja i Mjesni odbor Olib, 2009.