HR–AZDN–42: Isprave (Pergamene), 986./1922.

Signatura: HR–AZDN–42
Klasifikacija: L.1.1.
Naziv zbirke: Zbirka pergamena
Vrijeme nastanka gradiva: 986./1922.
Razina opisa: zbirka
Količina: 329 kom.

 

SADRŽAJ ZBIRKE

Zbirka sadrži isprave pisane na pergameni od srednjeg vijeka do početka 20. st. Isprave pisane na pergameni sadrže uglavnom zapise koji se odnose na poslove vezane uz Crkvu, kao što su oporuke, ugovori, svjedočenja, diplome, papinske bule, pisma, potvrde i dr. Zbirka je sastavljena od zbirke pergamena Nadbiskupskoga i Kaptolskoga arhiva.

U Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (Zagreb, 2006.) te su zbirke prikazane odvojeno na str. 1233. i 1234.

U Pregledu su evidentirane ukupno 162 pergamene, dok ovdje navodimo ukupno 329 pergamena. Od sveukupnog broja pergamena 192 pergamene su iz zbirke Zadarske nadbiskupije, a 141 pergamena je iz zbirke Stolnoga kaptola. Najstarija pergamena iz ove zbirke je iz 986. godine, a najmlađa iz 1922. godine. Za 94 pergamene iz kaptolske zbirke postoje kratki sažeci na hrvatskom (regesti). Taj popis se nalazi u popisu Stolnog kaptola Sv. Stošije u Zadru što ga je izradio Blaž Karavanić. Pergamene do 1399. godine objavljene su u »Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae «, sv. 1–18, Zagreb 1904. –1990. i u »Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatia et Slavoniae«, sv. 1–2, Zagreb, 1998. i 2002.

 

JEZIK/PISMO: latinski i talijanski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Regesta pergamena Stolnoga kaptola u Zadru.

 

BIBLIOGRAFIJA

Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, sv. 1–18, Zagreb 1904–1990. *** Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatia et Slavoniae, sv. 1. i sv. 2, Zagreb, 1998. i 2002.