HR–AZDN–43: Zbirka matičnih knjiga i parica Zadarske nadbiskupije, 1569./2010.

Signatura: HR–AZDN–43
Klasifikacija: L.1.3.
Naziv zbirke: Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije
Vrijeme nastanka gradiva: 1569./2010.
Razina opisa: zbirka
Količina: 372 knj., 401 kut.; 56 d/m
Stvaratelj: Župski uredi Zadarske nadbiskupije

 

POVIJEST ZBIRKE

Opći propis o matičnim knjigama za Katoličku crkvu donosi Tridentski sabor (1548.– 1563) koji propisuje da župnici moraju voditi knjige krštenih i vjenčanih. Apostolski vizitatori Mihovil Priuli (1603.) kao i Oktavijan Gazardori (1624.–1925.) prigodom vizitacija župa dalmatinskih biskupija među ostalim postavljaju pitanja o urednom vođenju i čuvanju matica krštenih i vjenčanih te propisuju i obrazac o vođenju tih knjiga. Rimski obrednik iz 1614. godine proširuje propis Tridentskoga sabora i određuje da se imaju voditi također knjige krizmanih i umrlih te anagraf (Status animarum). Rimski obrednik propisuje i poseban obrazac kako se imaju voditi te knjige. U nekim župama (Banj, Pašman, Silba, Tkon, Olib) vode se i knjige umrlih, krizmanih i anagrafi i prije donošenja propisa o njihovu vođenju. U Dalmaciji se matične knjige vode u narativnom obliku sve do reforme 1816. godine kada austrijska vlada u Dalmaciji uvodi tabelarni sustav prema propisima koje je u Austriji uveo Josip II. patentom od 20. veljače 1784. Svaka od države priznata vjeroispovijest vodi matice za svoje pripadnike, a drži ih i vodi službenik te vjeroispovijesti za svoje područje. Te su se matice nazivale crkveno–državnim maticama jer su ih vodili svećenici u svojstvu državnih službenika po državnim i crkvenim propisima. Za osobe koje nisu pripadale nekoj priznatoj vjeroispovijesti matice vodi okružno poglavarstvo.

Odredbe Tridentskoga sabora i Rimskoga obrednika o maticama na snazi su u Dalmaciji sve do francuske vladavine 1806.– 1814. Generalni providur Vicko Dandolo krajem veljače 1806. određuje da načelnik općina vodi knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za svoje područje. Župnici su i dalje vodili matice po starim propisima.

Nakon pada Napoleonove vladavine u Dalmaciji austrijska je uprava dekretom Vlade za Dalmaciju od 20. kolovoza 1816. protegla i na Dalmaciju austrijsko zakonodavstvo o matičnim knjigama utvrđeno prije rečenim patentom cara Josipa II. Župnici su tim patentom postali državni službenici za vođenje matičnih knjiga. Austrijska je vlast temeljem čl. 22 toga dekreta predala biskupima i one crkvene matice, koje su francuski dužnosnici bili oduzeli od župnika kao i registre civilnog stanja, koje su vodili civilni službenici. Za Druge austrijske vladavine u Dalmaciji (1814.–1918.) župnici su uz crkveno–državne matice vodili u duplikatu još i takozvane »crkvene matice«, odnosno parice koje su slali biskupskim ordinarijatima. Po tim propisima vodile su se u Dalmaciji matične knjige od 1828. sve do kraja Drugoga svjetskog rata. Zakonom o Državnim matičnim knjigama od 9. travnja 1946. (Službeni list FNRJ br. 29/1946) u FNRJ je uvedeno civilno stanje, a matične knjige unaprijed vode posebni činovnici kod pojedinih mjesnih odbora, kasnije u matičnim uredima. Polovicom 1948. godine iz župskih ureda u Dalmaciji preuzete su matične knjige. Novije matice, one od 1860. godine koje su i dalje bile potrebne upravi predane su mjesnim odborima odnosno matičnim uredima, a starije matice za područje Dalmacije uključno od Raba do Hvara i Visa predane su preko Kotarskog NO Državnom arhivu u Zadru.

Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture koji je potpisan 19. prosinca 1996. u Zagrebu, u članku 13, stavku 5. »Republika Hrvatska se obvezuje da će vratiti crkvene matične knjige, knjige stanja duša, ljetopise i druge knjige koje su za vrijeme komunističkoga režima nezakonito oduzete Katoličkoj Crkvi, a koje su u njezinu posjedu«. Neke su biskupije temeljem toga Ugovora preuzele matične knjige odnesene s njihova područja.

 

SADRŽAJ ZBIRKE

Zbirka se sastoji od matičnih knjiga i parica matičnih knjiga župa Zadarske nadbiskupije. U zbirci su i matice koje su se pisale pri bolničkoj kapeli u Zadru. Osim matica rođenih/krštenih, vjenčanih i umrlih, zbirka se sastoji i od matica krizmanih te od knjiga stanja duša/anagrafi (Status animarum).

Do godine 1946. iskazane su najvećim dijelom parice, ali i dio matičnih knjiga koje nisu bile uzete i predane matičnim uredima ili Državnom arhivu u Zadru. U Zbirci su od 1946. godine isključivo matice i parice nastale u župama Zadarske nadbiskupije. Zbirka se sastoji od 401 kutije parica matičnih knjiga i 191 knjige matica. Najstarija matica u zbirci je ona župe Sv. Stošije u Zadru iz 1569. godine.

 

POPIS MATIČNIH KNJIGA I PARICA

Raspon godina razdvojen kosom crtom (/) označuje da matice nisu sačuvane u cjelini.

Arbanasi (parice) 1829./2010.

Banj (parice) 1825./2010., (stanje duša) 1838.–1870.; Barbat–Pag (parice) 1855./2010.; Benkovac (parice) 1825./2010.; Bibinje (matične knjige i parice) 1713./2010. (stanje duša) 1839./20. st.; Biograd (parice) 1829./2010., (stanje duša) 17.–20. st.; Bokanjac (matične knjige i parice) 1825./2010., (stanje duša) 1840.–1921.; Božava (parice) 1825./2010., (stanje duša) 19. st.; Brbinj (matične knjige i parice) 1825./2010., (knjiga krizmanih) 1651.–1804., (stanje duša) 1869.–1964.; Brgulje 1825./2010.; Briševo (matične knjige) 1613./2010.

Crno, Ploče, Dračevac Zad. (matične knjige i parice) 1664./2010., (stanje duša) 19.i 20. st., i za Radašinovce 1739.–1741.

Diklo (matične knjige i parice) 1645./2010., (stanje duša) 1658.–1790.; Dinjiška (parice) 1846./2010. (stanje duša) 1919.; Dobropoljana (parice) 1825./2010. (stanje duša) 1827.–1884.; Dračevac Ninski (matične knjige i parice) 1789./2010.; Dragove (parice) 1825./2010. (stanje duša) 19. i 20. st.

Ervenik Gornji (parice) 1829./2010. (stanje duša) 19. i 20. st.

Filip Jakov — Sv. Filip i Jakov (parice) 1829./2010.

Galovac (matične knjige i parice) 1768./2010., (stanje duša) 19.i 20. st.; Gorica–Pag (parice) 1846./2010.; Gorica, Raštane, Krmčina (matične knjige i parice) 1676./2010., (stanje duša) 19. i 20. st.

Islam Latinski (matične knjige i parice) 1827./2010.; Ist (parice) 1825./2010., (knjiga krizmani) 1739.–1825., (stanje duša) 1721.–1825., (pričešćeni) 1745.–1825.; Iž Mali (matične knjige i parice) 1765./2010., (stanje duša) 1830.; Iž Veli (matične knjige i parice) 1743./2010., (stanje duša) 1830.–1900.

Jasenice (parice) 1844./2010.

Kali (parice) 1825/2010; Kistanje (parice) 1894/2010; Kolan (parice) 1846./2010., (stanje duša) od 1920.; Korlat (parice) 1844/2010; Kožino (matične knjige i parice) 1756/2010; Kruševo (parice) 1844/2010; Kukljica (parice) 1825/2010;

Luka (parice) 1864./2010.; Lukoran (matične knjige i parice) 1590./2010.

Ljubač (parice) 1829./2010., (stanje duša) 18.st.–1926.

Medviđa (matične knjige i parice) 1847./2010., (stanje duša) 1855.–1939.; Molat (matične knjige i parice) 1579./2010., (knjiga krizmanih) 1651.–1768., (stanje duša) 1670.–1812.; Murvica (matične knjige i parice) 1706./2010., (stanje duša) 1766.– 1825., ( krizmani) 1773.

Nadin (parice) 1829./2010., (stanje duša) 19. i 20. st.; Neviđane–Mrljane (parice) 1827./2010. (stanje duša) 1840.–1897.; Nin (parice) 1829./2010., (stanje duša) 19. st.; Novigrad (matične knjige i parice) 1759./2010.; Nunić–Kistanje, Ervenik (parice) 1830./2010., (stanje duša) 1881.

Obrovac, Zaton Obrovački (parice) 1844./2010., (stanje duša) 1925.; Olib (parice) 1829./2010., (stanje duša) 19. st.

Pag (parice) 1846./2010., (stanje duša) 1838.; Pakoštane (matične knjige i parice) 1784./2010., (stanje duša) 1690./20.st.; Pašman (parice) 1825./2010., (stanje duša) 18.st.–1932.; Perušić (parice) 1855./2010.; Petrčane (parice) 1826./2010., (stanje duša) 1869.–1901.; Polača (parice) 1829./2010.; Poličnik (matične knjige i parice) 1761./2010., (stanje duša) 19. i 20.st.; Poljica (matične knjige i parice) 1762./2010.; Popović (parice) 1839./2010.; Posedarje (parice) 1875./2010. (stanje duša) 20.st.; Povljana (matične knjige i parice) 1824./2010.; Preko (matične knjige i parice) 1825./2010., (stanje duša) 19.st.; Premuda (parice) 1829./2010., (stanje duša) 1836.– 20.st.; Pridraga (parice) 1825./2010.; Pristeg (parice) 1826./2010.; Privlaka (matične knjige i parice) 1721./2010., (stanje duša) 19.st.–1911.

Radašinovci (parice) 1829./2010.; Radovin (parice) 1829./2010., (stanje duša) 1940.; Raštević (parice) 1825./2010.; Rava (matične knjige i parice) 1825./2010., (stanje duša) 1770.–20.st.; Ražanac (parice) 1829./2010., (stanje duša) 1938.; Rodaljice (parice) 1838./2010.

Sali (parice) 1825./2010.; Savar (matične knjige i parice) 1651./2010.; Seline (matične knjige i parice) 1766./2010.; Sestrunj–Rivanj (parice) 1825./2010., (stanje duša) 19.st.–1907.; Silba (matične knjige i parice) 1624./2010., (knjige krizmanih) 1626.–1643., 1718.–1825., (stanje duša) 1698.– 20. st.; Slivnica (parice) 1827./2010., (stanje duša) 19.st–1940.; Smilčić (parice) 1829./2010.; Soline (matične knjige i parice) 1863./2010., (stanje duša) 19. i 20.st.; Starigrad (parice) 1844./2010.; Suhovare (parice) 1829./2010., 1– list iz glag. matice krštenih 1762., 1821., (stanje duša) 19. i 20.st.; Sukošan (parice) 1825./2010., (stanje duša) 1846.–20.st.; Sutomiščica (matične knjige i parice) 1829./2010., (stanje duša) 1864.–1857.

Škabrnja (parice) 1829./2010., (stanje duša) 1874.

Tinj (parice) 1829./2010., (stanje duša) 19. i 20. st.; Tkon (parice) 1825./2010., (stanje duša) 1835.–20.st.; Tribanj (parice) 1852./2010., (stanje duša) 1888.; Turanj (parice) 1828./2010., (stanje duša) 1864.–1902.

Ugljan (parice) 1829./2010., (stanje duša) 19. st.–1915.

Veli Rat (Božava, Soline) (matične knjige i parice) 1731./2010., (stanje duša) 19. i 20.st.; Vinjerac (matične knjige i parice) 1827./2010., (stanje duša) 19. i 20.st.; Vir (matične knjige i parice) 1825./2010., (stanje duša) 1852.–1896.; Visočane (matične knjige i parice) 1712./2010.; Vlašići (parice) 1846./2010., (stanje duša) 1896.–1916.; Vrana (parice) 1829./2010.; Vrgada (matične knjige i parice) 1651./2010., (stanje duša) 1883.–1929.; Vrsi (matične knjige i parice) 1717./2010., (stanje duša) 19. i 20.st.

Zadar — Sv. Stošija (matične knjige) 1569./1940. (parice) 1829./2010., (knjige krizmanih) 1573./1921., (stanje duša) 19. i 20. st.

Zadar — Sv. Šime(parice) 1832./2010.

Zadar — Sv. Ivan (parice) 1960./2010.

Zadar — Srce Isusovo (Voštarnica), (parice) 1934./2010.

Zadar — Uznesenje BDM (Belafuža), (parice) 1927./2010.

Zadar — Sv. Ante Padovanski (Smiljevac), (parice) 1978./2010.

Zadar — Sv. Josip (Plovanija) (parice), 1976./2010.

Zadar — Župa Kraljice mira (Stanovi) (parice), 1978./2010.

Zadar — Bezgriješno začeće BDM (Puntamika–Borik) (parice), 1968./2010.

Zadar — Sv. Petar apostol (Ploče) (parice), 1990./2010.

Zadar — Bolnica (Arbanasi) (matične knjige,) 1878./1943.

Zaglav (parice) 1924./2010.; Zapuntel (parice) 1825./2010.; Zaton (parice) 1845./2010. Zemunik (parice) 1897./2010., (stanje duša) 1882.–20.st.

Ždrelac (parice) 1825./2010., (stanje duša) 18. i 19. st.; Žman (matične knjige i parice) 1607./2010., (stanje duša) 1670./20.st., (krizmani) 1607., 1618.–1663.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, talijanski i latinski; latinica, glagoljica i bosančica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO

Popis matičnih knjiga i parica matičnih knjiga u Nadbiskupskom arhivu.
Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije.

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–378: Zbirka matičnih knjiga

 

BIBLIOGRAFIJA

KERO, Pavao. Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije. Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar, 2008. *** STRGAČIĆ, Ante. Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru, Arhivski vjesnik II (1959), 487–537.