HR–AZDN–44: Kartografska zbirka, 1675./2001.

Signatura: HR–AZDN–44
Klasifikacija: L.1.4.
Naziv zbirke: Kartografska zbirka
Vrijeme nastanka gradiva: 1675./2001.
Razina opisa: zbirka
Količina: 439 kom.; 0,40 d/m

 

SADRŽAJ ZBIRKE

Veći dio karata nastao je u 19. i 20. st., a tek manji u 17. i 18. stoljeću. Zbirka sadrži razne vrste karata kao što su: starije tiskane i rukopisne karte, specijalne tematsko–crkvene, topografske, katastarske, pomorske, povijesne, političke karte, karte razgraničenja, karte ratnih operacija, turističke karte, planove raznih gradova i dr.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, hrvatski i njemački; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Privremeni popis.