HR–AZDN–47: Zbirka fotografija i grafika Zadarske nadbiskupije, 1658.–2001.

Signatura: HR–AZDN–47
Klasifikacija: L.1.7.
Naziv zbirke: Zbirka fotografija i grafika
Vrijeme nastanka gradiva: 1658.–2001.
Razina opisa: zbirka
Količina: 52 albuma, 5012 fotografija–pozitiva, 19 kut., 1 arhivski ladičar s grafikama kut., 2 svež., 0,50 d/m

 

POVIJEST I SADRŽAJ ZBIRKE

Tematski zbirka sadrži grafike i fotografije koje se odnose na područje Zadarske nadbiskupije. Najstarija grafika potječe iz 17. st, dok su najstarije fotografije iz 60–70–ih godina 19. stoljeća. Dio fotografija i grafika ranije se nalazio u Zbirci grafika i fotografija Stolnoga kaptola u Zadru. Ta je zbirka ujedinjena u jednu zbirku zajedno sa Zbirkom fotografija Zadarske nadbiskupije.

Gradivo je podijeljeno na dvije skupine: fotografije i grafike/tiskane fotografije. Fotografije su svrstane prema sadržajnim skupinama i albumima.

 

POPIS GRADIVA

1. O — osobe (jedna osoba ili skupina), 444 fotografije.
2. D — Događaji (skupovi, mise, procesije i dr.), 212 fotografija.
3. G — Građevine (crkve i ostale građevine), 150 fotografija.
4. P — Panorame (mjesta, priroda), 41 fotografija.
5. U — Fotografije umjetničkih djela (fotografije slika, kipova i dr.), 59 kom.
6. TP–Tiskane fotografije i grafike (portreti), 144 kom.
7. TR–Tiskane fotografije i grafike (građevine, događaji i dr.), 24 kom.
8. A — Albumi (uglavnom tematskoga sadržaja), 52 albuma s 3175 fotografija.
9. Slične ili približno istovjetne fotografije, 761 kom.

 

JEZIK/PISMO U GRADIVU

Jezik natpisa na fotografijama i grafikama je hrvatski, talijanski i njemački, pismo je latinica.