HR–AZDN–48: Zbirka tiskovina, 1771./2003.

Signatura: HR–AZDN–48
Klasifikacija: L.1.9.
Naziv zbirke: Zbirka tiskovina
Vrijeme nastanka gradiva: 1771./2003.
Razina opisa: zbirka
Količina: 11 kut., 50 svež., 43 knj., 521 kom.; 9,20 d/m

 

SADRŽAJ ZBIRKE

Zbirka sadrži tiskano gradivo kao što su časopisi i novine, plakati, osmrtnice i dr. Najstarije gradivo je iz 18. stoljeća. To su Stampe tiskano gradivo povijesnih dokumenata, poglavito za potrebe sudskih sporova i obranu prava pojedinih imovinskih i drugih crkvenih ustanova.

Novine i časopisi su uglavnom službena glasila biskupija, crkvenih redova i društava te katolički tisak. U 11 kutija i 9 svežnjeva nalaze se razne knjižice i brošure vjerskog karaktera, kao što su katekizmi, udžbenici, liturgijski direktoriji, oficiji, shematizmi i dr. Gradivo je podijeljeno na tri serije.

 

SERIJE

1. Zbirka tiskovina/stampata (novine, časopisi, knjižice, brošure, katekizmi, udžbenici i dr.), 50 svež., 11 kut., 43 knj., 18.–20. st.
2. Zbirka tiskanica (plakati), 1771.— 2003., 521 kom.
3. Zbirka osmrtnica, 19. i 20. st., 2 svež.

Novine, časopisi i glasnici:
1. Collectio actuum officialium (Glasnik zadarske nadbiskupije), 1884.–1909. (nedostaju pojedini brojevi).
2. Folium Dioecesanum (Glasnik Zadarske nadbiskupije), 1910.–1926. (nedostaju pojedini brojevi).
3. Dijecezanski list za Šibensku biskupiju i za jugoslavenski dio Zadarske nadbiskupije, 1927.–1940. (nedostaju pojedini brojevi).
4. Vjesnik Zadarske nadbiskupije, 1957.–1978.
5. Glasnik koncila, 1963.–1982.
6. Bollettino provinciale (Pokrajinski list), 1849.–1920. (nedostaju pojedini brojevi).
7. Bollettino delle diocesi unite di Trieste e Capo di Istria, 1924.–1944. (nedostaju pojedini brojevi).
8. Vjesnik Đakovačke nadbiskupije, 1958.–1978.
9. Folium dioecesanum Tergestino–Justinopolitanum, 1924.–1927.
10. Blagovest— Beogradska nadbiskupija, 1949.–1978.
11. Euharistijski glasnik, Glasnik provincije sv. Jeronima 1932.–1941. (nedostaju pojedini brojevi).
12. Glasnik srca Isusova i Marijina, 1963.–1977. Izdaje ga Družba Isusova. (nedostaju pojedini brojevi).
13. Marija. Vjerski list za Marijine štovatelje, Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, 1963.–1977. (nedostaju pojedini brojevi).
14. Glasnik. Revija sv. Antuna Padovanskog, 1962.–1978.
15. Radosna vijest, Misijski informativni list, 1972.–1978.
16. Kana, Kršćanska obiteljska revija, 1970.–1978.
17. Mak, Mali koncil. Dječja revija, 1966.–1978. (nedostaju pojedini brojevi).
18. Danica. List društva hrvatskih svećenika, 1961.–1970.
19. L’ amico dell’ clero. Bollettino mensile della federazione associazione del clero Italiano, 1926.–1944. (nedostaju pojedini brojevi).
20. Protokoll der Konferenz des bischöflichen Komitees in Wien, 1903./1917.
21. Protokoll der Bischöflichen Versammlung in Wien, 1885./1901.

 

JEZIK/PISMO: hrvatski, talijanski, latinski i njemački; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Privremeni popis.