HR–AZDN–10: Zaklada Zmajević, 1821./1946.

Signatura: HR–AZDN–10
Klasifikacija: F 4.6
Naziv fonda: Zaklada Zmajević
Vrijeme nastanka gradiva: 1821./1946.
Razina opisa: fond
Količina: 26 knj., 3 kut., 55 svež.; 6,50 d/m
Stvaratelj: Zaklada Zmajević
(Fondazione Zmajevich,
Fondazione Diocesana Zmajevich,
Fondazione seminario diocesano Zmajevich)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon ukidanja Ilirskog sjemeništa Zmajević 1821. ostali su na raspolaganju prihodi dvaju benediktinskih samostana Sv. Krševana u Zadru i Sv. Petra u Cresu. Od tih prihoda stvorena je zaklada nazvana imenom zadarskoga nadbiskupa Vicka Zmajevića. Zaklada je bila namijenjena za stipendiranje mladih siromašnijih mladića koji su pokazivali sklonost za svećeništvo. U razdoblju od 1821. do 1839. i ponovnog otvaranja Nadbiskupskog sjemeništa i gimnazije mladi kandidati za svećenike školovali su se privatno, a stipendirani su iz Zaklade Zmajević. Nakon otvaranja novog sjemeništa i gimnazije svi prihodi Zaklade bili su usmjereni na stipendiranje mladih Zadarske nadbiskupije, sada ne samo siromašnih mladića izvan grada već i gradske djece. Tijekom vremena Zakladi Zmajević je pripojeno više posjeda, nadarbina i zaklada, kao što su već navedena dobra Samostana sv. Krševana, samostana sv. Petra iz Cresa, dobra samostana Sv. Mihovila na Brijegu na otoku Ugljan, dio dobara samostana Sv. Nikole iz Šibenika. Zakladi su pridodane nadarbine : Ljupko–Calafa, Piovesana, Vergine della Piazzola, Gospa Maslinska Belafuža, Sv. Silvestar i Sv. Jakov iz Vrsi. Pridružene su i zaklade: Veršić, Godeassi, Maupas, Rajčević, Benzia, Kanonik don S. Pulišić, Oštrić, don F. Ivanković, Kanonik don N. Kerpetić, mons. P. Španić, don A. Pavlović, Fontanella, Schmidt, A. Gjivoje. Uz navedena dobra Zaklada je posjedovala i veći broj manjih zemljišnih posjeda te građevina po Zadarskoj nadbiskupiji.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

U razdoblju do Drugoga svjetskog rata financijska sredstva su se koristila isključivo za stipendiranje siromašnijih mladića Zadarske nadbiskupije koji su se školovali u sjemeništu i gimnaziji. Polaznici koji su odustali od školovanja, kao i u većini ostalih zaklada, trebali su vratiti iznos stipendija koji su dobili od Zaklade. Zaklada je bila dobrotvornog karaktera što se ogleda u školovanju siromašnijih mladića sa zadarskog područja koji su u to vrijeme imali malu ili nikakvu mogućnost za školovanje. Nakon Drugog svjetskog rata Crkva nikada nije službeno ukinula Zakladu Zmajević, ali nove vlasti oduzele su dio posjeda u vlasništvu Zaklade.

 

POVIJEST FONDA

Fond se nalazi u Arhivu Zadarske nadbiskupije, jer je Zaklada za cijelo vrijeme svog djelovanja bila pod upravom Nadbiskupije tako da su se spisi nakon korištenja u tekućem poslovanju odlagali u spremište arhiva. Fond nije arhivistički obrađen.

 

SADRŽAJ FONDA

U gradivu se nalaze urudžbeni zapisnici za razdoblje 1850.–1914., zatim spisi uprave Zaklade za godine 1827.–1926.. Ekonomsko–financijski spisi, ugovori za najam posjeda, parnice, nagodbe.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
1. Urudžbeni zapisnik, 1850.–1875., knj. 1.
2. Urudžbeni zapisnik, 1876.–1889., knj. 2.
3. Urudžbeni zapisnik, 1890.–1903., knj. 3.
4. Urudžbeni zapisnik, 1904.–1914., 1 svež.

Predmetne knjige
5. Razne financijske knjige, 19. i 20. st, 9 knj.
6. Razne knjige, 14 knj.

Spisi: 1827.–1926. svež. 1–9, 1 kut.
1. Spisi uprave Zaklade, 1827.–1850., svež. 1.
2. Spisi uprave Zaklade, 1851.–1858., svež. 2.
3. Spisi uprave Zaklade, 1859.–1867., svež. 3.
4. Spisi uprave Zaklade, 1868.–1874., svež. 4.
5. Spisi uprave Zaklade, 1875.–1884., svež. 5.
6. Spisi uprave Zaklade, 1894.–1899., kut. 1.
7. Spisi uprave Zaklade, 1900. –1905., svež. 6.
8. Spisi uprave Zaklade, 1906. –1910., svež.7.
9 . Spisi uprave Zaklade, 1911.–1915., svež. 8.
10 .Spisi uprave Zaklade, 1916.— 1926., svež. 9.

Financijski spisi
11. Financijski spisi, svež. 1–29. i 1 kut.
12. Ugovori za najam posjeda, 19. i 20. st., svež. 1–6.
13. Razni spisi Zaklade, 1–10 svež. i 1 kut.

Parnice Zaklade Zmajević
1. Parnice (Cause) Zaklade Zmajević, 19. st.
2. Parnice (Cause) Zaklade Zmajević protiv seljaka Žmana, 19. st.
3. Parnice (Cause) Zaklade Zmajević, razna mjesta, 19. st.
4. Nagodbe (Transazione) Zaklade Zmajević — Brbinj, 19. st.
5. Nagodbe (Transazione) Zaklade Zmajevich — Razna mjesta 19. st.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, nešto hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

DOPUNSKI IZVORI:

HR–AZDN–6: Nadbiskupsko sjemenište Zmajević
HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju
HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Odjel za zaklade