HR–AZDN–12: Udruženje bratske pripomoći Zadar, 1800./1943.

Signatura: HR–AZDN–12
Klasifikacija: I.2
Naziv fonda: Udruženje bratske pripomoći Zadar
Vrijeme nastanka gradiva: 1800./1943.
Razina opisa: fond
Količina: 4 knj, 2 svež.; 0,22, d/m
Stvaratelj: Udruženje bratske pripomoći Zadar
(Congregazione del soccorso fraterno Zara,
Zadruga bratske pripomoći,
Congregazione dei sacerdoti del soccorso,
Congregatio fraterni auxilii)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Svećenici Andrija Kolanović, Ante Triali i Petar Draganić pokrenuli su 1800. inicijativu za osnivanje »Udruženja bratske pripomoći Zadar« i izradili pravilnik koji je odobrila tadašnja austrijska vlast. Svrha Udruženja bila je pomagati bolesnim, siromašnim i nemoćnim svećenicima grada Zadra. Prva sjednica udruženja bila je u učionici stolne crkve Sv. Stošije 15. ožujka 1801. pod predsjedništvom don Petra Draganića.

Na prijedlog don Mikalevića 1828. godine prihvaćeno je da se udruga ima pobrinuti da se služi 12 misa za svakoga preminulog člana. Udruga je u razdoblju 1828. do 1846. životarila zbog neredovitoga plaćanja članarina, a sjednice su se održavale ponekad svake druge pa i svake treće godine. Udruženje postaje ponovno aktivno kada je tajnikom udruge 1846. postao Petar Dujam Maupas. Od tada se održavaju redovne godišnje sjednice, a po potrebi i izvanredne sjednice. Od godine 1856. broj članova je stalno rastao jer je bilo dopušteno primati članove izvan grada i svećenike iz drugih biskupija koji su boravili u gradu. Na izvarednoj sjednici 1865. bilo je usuglašeno da se nabave dva zajednička groba za pokojne članove, što je ostvareno tek 1874. Ekonomske prilike su bile sve povoljnije, udruga je stekla i nekoliko nekretnina, pa su u promijenjenom pravilniku iz 1878. članovi primali redovne potpore u slučaju bolesti bez obzira na njihove ekonomske prilike. Tijekom talijanske okupacije Zadra nakon 1918. dio članova s teritorija Jugoslavije istupa iz članstva, a ostaju samo oni svećenici koji su ostali u ondašnjoj okrnjenoj Zadarskoj nadbiskupiji. Udruga je prestala djelovati usred ratnih prilika 1943. godine.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Kako govori sam statut udruge, to je privatno dobrotvorno katoličko udruženje pod pokroviteljstvom zadarskoga nadbiskupa, a funkcija mu je bila pomoći bolesnim i iznemoglim svećenicima najprije u gradu Zadru, a kasnije i u cijeloj Zadarskoj nadbiskupiji. Udruga se izdržavala iz prihoda nekretnina, iz glavnica udruženja, članarina te iz eventualnih darova dobrotvora. Svaki član je dužan pridržavati se pravila udruge, plaćati godišnju članarinu te služiti jednu misu za pokojne članove. Svaki član ima pravo prisustvovati skupštinama udruge, biti obaviješten o odlukama skupštine ako je odsutan, primiti pripomoć ako je bolestan te biti pokopan u grobove udruge.

Udrugom upravlja upraviteljstvo koje čini upravitelj i dva zamjenika, tajnik i blagajnik. U pravilu udruga je trebala održavati svake godine redovite skupštine, a po potrebi su se mogle održavati i izvanredne skupštine.

 

POVIJEST FONDA

Kako je riječ o katoličkoj udruzi koja je bila pod pokroviteljstvom nadbiskupa, gradivo je dospjelo u Arhiv Zadarske nadbiskupije najvjerojatnije nakon Drugoga svjetskog rata. Gradivo je sačuvano fragmentarno. Fond nije arhivistički sređen.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo sadrži zapisnike skupštine udruženja u razdoblju od 1800. do 1902., popis priloga za udruženje te blagajničke knjige.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Zapisnici redovnih i izvanrednih skupština udruženja, 1800.–1902., 1 knj.
2. Prilozi za udruženje, 1838.–1884. , 1 knj.
3. Blagajnička knjiga (Libro cassa ), 1933.–1942., 1 knj.
4. Blagajnički dnevnik (Giornale di cassa), 1902.–1937., 1 knj.

Spisi: 19. do 20. st:, 2 svež.
1. Spisi i dnevnici blagajne, 19. st, svež. 1.
2. Spisi udruženja, 19. i 20. st, svež. 2.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, nešto hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN–11: Svećeničko udruženje Uzajamnost.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Fasti di Zara. Zadar, 1888. *** Cvitanović, Vladislav. Bratovštine grada Zadra. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: 457–470 *** Poviesne crtice i pravilnik Zadruge bratske pripomoći u Zadru. Zadar, 1907.