HR–AZDN–16/1: Prezidijalni i rezervatni spisi, 1713./1922.

Signatura: HR–AZDN–16/1
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Prezidijalni i rezervatni spisi (Atti presidiali)
Vrijeme nastanka gradiva: 1713./1922.
Razina opisa: serija
Količina: 17 knj., 5 svež.; 0,8 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR-AZDN-16: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Serija sadrži predmete, koje su nadbiskupi osobno rješavali. Spisi su kronološki zapisivani u formi regesta u 12 knjiga a obuhvaćaju godine od 1713. do 1821. U 5 svežnjeva nalaze se prezidijalni spisi. To su važniji spisi koje su osobno biskupima upućivale državne vlasti, Sveta Stolica, biskupija, župe i dr.

 

POPIS GRADIVA

Prezidijalni i povjerljivi urudžbeni zapisnici zadarskih nadiskupa
Prezidijalni i povjerljivi urudžbeni zapisnici, 1833. –1843., knj. 1.
Prezidijalni i povjerljivi urudžbeni zapisnici, 1844.–1862., knj. 2.
Prezidijalni i povjerljivi urudžbeni zapisnici, 1863./1922., knj. 3.

Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa
1. Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa: Novak, 1830.–1835., svež. 1.
2. Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa: Godeassi, 1849.–1860.,svež. 2.
3. Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa: Maupas, 1863.–1882., svež. 3.
4. Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa: Maupas, 1875.–1881,, svež. 4.
5. Prezidijalni i povjerljivi spisi zadarskih nadiskupa: Rajčević, 1892.–1894.,svež. 5.

Dopisivanje zadarskih nadbiskupa i generalnih vikara Registrum litterarum
1. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Zmajević, 1713.–1733., knj. 2
2. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Karaman, 1746.–1772., knj. 3.
3. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Triali, 1772.–1774., knj. 1.
4. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1774.–1790., knj. 1.
5. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Carsana, 1790.–1800., knj. 1.
6. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Generalni vikar Đurović, 1800.–1804., knj. 1.
7. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Đurović, 1804.–1806., knj. 1.
8. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Đurović, 1807.–1808., knj. 1.
9. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Scotti, 1812.–1814., knj. 1.
10. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Scotti, 1814–1817, knj. 1.
11. Dopisivanje zadarskih nadbiskupa: Generalni vikar Đurović, 1817.–1821., knj. 1.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA
Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78