HR–AZDN–16/10: Metropolitanski kaptol (Capitolo Metropolitano), 1806.–1919.

Signatura: HR–AZDN–16/10
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Metropolitanski Kaptol (Capitolo Metropolitano)
Vrijeme nastanka gradiva: 1806. — 1919.
Razina opisa: serija
Količina: 3 svež.; 0,60 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Gradivo sadrži najvećim dijelom korespondenciju između Kaptola Sv. Stošije u Zadru i Nadbiskupskoga ordinarijata. Uz to u gradivu se nalaze i razni oglasi i natječaji za upražnjena mjesta i dr. Spisi u svežnjevima su raspoređeni po godinama.

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivnje Kaptola Sv. Stošije i Nadbiskupskog ordinarijata, 1806.–1852., svež. 1.
2. Dopisivnje Kaptola Sv. Stošije i Nadbiskupskog ordinarijata, 1853.–1900., svež. 2.
3. Dopisivnje Kaptola Sv. Stošije i Nadbiskupskog ordinarijata, 1901.–1919., svež .3.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78