HR–AZDN–16/11: Paški kaptol (Capitolo di Pago), 1825.–1918.

Signatura: HR–AZDN–16/11
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Kaptol zborne crkve sv. Marije u Pagu (Capitolo di Pago)
Vrijeme nastanka gradiva: 1825.—1918.
Razina opisa: serija
Količina: 2 svež.; 0,30 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Dopisivanje između Kaptola zborne crkve sv. Marije u Pagu i Nadbiskupskoga ordinarijata. Osim dopisivanja sadrži i spise o imenovanjima, natječaja za ispražnjena mjesta, popise kanonika, obveze misa i dr. Spisi u svežnjevima su raspoređeni po godinama i to:

 

POPIS GRADIVA

1. Dopisivanje s Kaptolom zborne crkve sv. Marije u Pagu, 1825.–1894., svež. 1.
2. Dopisivanje s Kaptolom zborne crkve sv. Marije u Pagu, 1895.–1918., svež.2.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78
Gulin, Ante. Konstitucije Kaptola zborne crkve sv. Marije u Pagu iz 1393. godine. Pag: Ogranak Matice hrvatske, 2003.