HR–AZDN–16/19: Svećenička baština (Patrimonio volante), 1621./1822.

Signatura: HR–AZDN–16/19
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Svećenička baština (Patrimonio volante)
Vrijeme nastanka gradiva: 1621./1822.
Razina opisa: serija
Količina: 6 svež.; 0,50 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Svećenička baština (patrimoni volanti) su ugovori kojima su mladi tek zaređeni svećenici primali određena materijalna dobra, ponajviše nekretnine, zemljišta, zgrade i sl., kao osobno nadarje (beneficij) odnosno kao izvor osobnoga dohotka. Roditelji svećenika, a ponekad i njihova rodbina ili dobročinitelji darivali su određenim dobrom mladog svećenika. Tako darovana dobra svećenici su mogli koristiti (uživati rentu od iznajmljivanja) do svoje smrti, a nakon smrti dobra su se uglavnom vraćala u vlasništvo obitelji iz koje je svećenik potekao. Ugovori su se sklapali u prisustvu notara i svjedoka. Gradivo je složeno abecednim redom prezimena svećenika, a obuhvaća razdoblje 1621./1822.

 

POPIS GRADIVA

1. Svećenički patrimonij, A–C, svež. 1
2. Svećenički patrimonij, D–L, svež. 2.
3. Svećenički patrimonij, M–Q, svež. 3.
4. Svećenički patrimonij, R–V, svež. 4.
5. Svećenički patrimonij, X–Z, svež. 5.
6. Svećenički patrimonij, A–C, svež. 6.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78