HR–AZDN–16/2: Opći spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1797.–1949

Signatura: HR–AZDN–16/2
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Opći spisi Zadarske nadbiskupije/ Ordinarijata (Atti ordinariati)
Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1949.
Razina opisa: serija
Količina: 137 knj., 356 kut.; 35 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Serija se sastoji od tekućih spisa ureda Zadarske nadbiskupije/ordinarijata. Sačuvane su 122 knjige urudžbenih zapisnika i 356 kutija spisa od pada Mletačke republike do sredine 20. st. Od 1797. do 1827. ne postoje urudžbene knjige ni kazala, od godine 1827. do 1848. kazala se nalaze u knjigama urudžbenih zapisnika (Protokola), a nakon 1848. do 1874. kazala su odvojena. Ponovo su u istim knjigama od 1874. do 1904. Od 1904. do 1922. ponovo su odvojena od protokola. Kazala ne postoje za razdoblje 1848.–1861., 1869.–1874., 1910.–1913., 1922.–1949. U prve četiri kutije su fragmentarno sačuvani spisi od 1797. do 1826. Od 1827. do 1949. spisi su sačuvani razmjerno dobro. Spisi od 1797. do 1922. slagani su po nadnevku, a od 1922. do 1949. spisi su odlagani u predmetne svežnjiće po abecedi.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala
1. Urudžbeni zapisnici Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1827.–1949., 122 knj.
2. Kazala urudžbenih zapisnika Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1861.–1869., 1904.–1909., 1914.–1922., 12 knj.
Predmetne knjige (Kandatorum): 1696./1826., 3 knj.

Spisi: 1797.–1949; kut. 1–356.
1. Spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1797.–1806., kut. 1.
2. Spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1807.–1815., kut. 2.
3. Spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1816.–1823., kut. 3.
4. Spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1824.–1826., kut. 4.
5. Spisi Zadarske nadbiskupije/Ordinarijata, 1827.–1949., kut. 5–356.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78