HR–AZDN–16/22: Stari spisi (Atti antichi), 1485./1828.

Signatura: HR–AZDN–16/22
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Stari spisi (Atti antichi)
Vrijeme nastanka gradiva: 1485./1828.
Razina opisa: serija
Količina: 3 svež.; 0,5 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Serija sadrži tri svežnja najstarijih spisa koji su sačuvani u originalu ili prijepisu. Spisi su iz raznih povijesnih razdoblja od 15. do 19. stoljeća, među spisima postoji i nekoliko pergamena.

 

POPIS GRADIVA

Zbirka izvornoga arhivskoga gradiva koje se odnosi na Zadarsku nadbiskupiju, izvornici i prijepisi, 1485./1828., svež. 1–3.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78