HR–AZDN–16/4: Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1757./1932

Signatura: HR–AZDN–16/4
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali)
Vrijeme nastanka gradiva: 1757./1932.
Razina opisa: serija
Količina: 5 knj., 20 svež.; 2,25 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Ova serija sadrži spise koji su dolazili u nadbiskupiju kao obavijesti o vjenčanju. Pored ovih spisa postoje i spisi raznih ženidbenih slučajeva (ženidbenih smetnji, oprosta ženidbenih smetnji, razvoda i poništenja). Također postoje i spisi Crkvenog ženidbenog suda. Gradivo nije sačuvano cjelovito.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige (matrimonialium): 1752./1846; 3 knj.

Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali)
1. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1815.–1816., svež. 1.
2. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1817.–1820., svež. 2.
3. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1821.–1824, svež. 3.
4. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1825.–1828., svež. 4.
5. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1833.–1836., svež. 5.
6. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1837.–1841., svež. 6.
7. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1841.–1846., svež. 7.
8. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1846.–1848., svež. 8.
9. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1855.–1856., svež. 9.
10. Ženidbeni spisi (Atti matrimoniali), 1929.–1932., svež. 10.

Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali)
1. Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali), 1829.–1849., svež. 1.
2. Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali), 1850.–1852., svež. 2.
3. Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali), 1852.–1855., svež. 3.
4. Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali), 1856.–1859., svež. 4.
5. Oprosti ženidbenih smetnji(Dispense matrimoniali), 1870.–1899., knj. 1.
6. Oprosti ženidbenih smetnji (Dispense matrimoniali), 1899.–1906., knj. 2.

Crkveni ženidbeni sud (Tribunale ecclesiastico matrimoniale)
1. Spisi Crkvenog ženidbenog suda, 1857.–1864., svež. 1.
2. Spisi i urudžbeni zapisnici Crkvenog ženidbenog suda, 1857.–1860. 1866., svež. 2.
3. Spisi i urudžbeni zapisnici Crkvenog ženidbenog suda, 1867.–1871., svež. 3.

Ženidbeni slučajevi (Casi matrimoniali)
1. Ženidbeni slučajevi (Casi matrimoniali) — Razvodi i poništenja, 1757./1811., svež.1.
2. Ženidbeni slučajevi (Casi matrimoniali) — Razvodi i poništenja, 1775.–1809., svež. 2.
3. Ženidbeni slučajevi (Casi matrimoniali) — Razvodi i poništenja, 19. st., svež. 3.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78