HR–AZDN–16/6: Kanonske vizitacije (Visitationes canonicae), 1583./1946.

Signatura: HR–AZDN–16/6
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Kanonske vizitacije (Visitationes canonicae)
Vrijeme nastanka gradiva: 1583./1946.
Razina opisa: serija
Količina: 3 kut., 5 svež.; 0,50 d/m.

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Kanonske vizitacije ili pastirski pohodi župama poznati su već od srednjega vijeka. Primjerice, prvi poznati propis o vizitacijama na hrvatskome području je onaj što ga donosi Statut Zagrebačkoga kaptola iz 1334. godine. Međutim, kanonske, biskupske vizitacije postaju obvezne tek nakon Tridentskoga sabora koji propisuje da biskup svake godine ili barem svake druge godine pohodi svoju biskupiju. Biskupi također mogu ovlastiti da namjesto njih vizitaciju mogu obaviti i druge osobe. Značenje kanonskih vizitacija kao povijesnoga izvora osobito je značajno za proučavanje povijesti pastorala, gospodarsko–društvene povijesti, marginalnih struktura društva, kulturne povijesti, povijesti mentaliteta.

Vizitacije su u prvom redu izvor za crkvenu povijest, poglavito povijest pastorala. One odražavaju vjerski život određenoga vremena i kraja, daju sliku mentaliteta, vjerske i društvene razine hijerarhije u određenom povijesnom trenutku. Prvorazredni su izvor za proučavanje povijesne sociologije, sociologije religije, oblika pobožnosti i vjerske prakse. U njima je često do u pojedinosti ocrtan mentalitet ljudi nekoga kraja izražen u običajima, životu ili u opisanim ćudorednim zastranjenima. Tijekom vizitacija vrši se ispitivanje župnika o sveopćem stanju u župi. Od naročitoga su značenja podatci o demografskom razvitku, o kretanju pučanstva i migracijama. Posebno valja istaknuti značenje vizitacija za proučavanje povijesti umjetnosti. To su najrazličitiji podatci o gradnji crkava, o majstorima, popisi slika i crkvenog inventara. Unutar kulturne povijesti vizitacije mogu biti izvor i za proučavanje glazbe.

 

POPIS GRADIVA

 1. Vizitacija (Visitatio) nadbiskupa N. Veniera 1583.: Grad Pag, Olib, otok Maun, Silba, Molat, Božava, Brbinj, Savar, Luka, Iž Veli, Sali.
 2. Vizitacija (Visitatio generalis) nadbiskupa N. Veniera 1587.: Grad Pag, Olib, otok Maun, Silba, Molat–Brgulje–Zapuntel, Božava, Brbinj, Iž Veli, Luka, Žman, Sali, Ždrelac, Neviđane, Pašman, Biograd, Vrgada, Tkon (Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana), Kukljica.
 3. Vizitacija nadbiskupa N.Veniera 1589.: Grad Pag, Olib, otok Maun, Silba, Molat–Brgulje–Zapuntel, Božava, Brbinj–Savar, Iž Veli, Luka, Žman, Sali, Ždrelac–Banj, Neviđane, Pašman, Biograd, Vrgada, Tkon (Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana), Kukljica.
 4. Vizitacija, prijepis (don Franciscus Grisonius, visitator foraneus) za nadbiskupa M. de Minutiis 1603: Sestrunj, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Školjić, Kukljica, Banj, Neviđane, Pašman, Tkon, Vrgada, Sali, Zaglav, Žman, Luka, Rava, Iž Veli, Savar, Brbinj, Božava, Molat, Zapuntel, Ist, Silba, Olib, Maun.
 5. Vizitacija (Visitatio Jadrensis Metropolitanae ac aliarum ecclesiarum) nadbiskupa L. Stella 1617: zadarske crkve i samostani.
 6. Vizitacija (Visitatio ecclesiarum Jadrensis Metropolitanae) nadbiskupa O. Garzadori 1626.: Grad Pag, Kolan, Povljana, Vlašić, Dinjiška, Gorica, Olib, Silba, Premuda, Zapuntel, Brgulje, Molat, Božava, Dragove, Veli Rat, Brbinj, Savar, Luka, Žman, Sali, Iž Mali, Iž Veli, 1627.: Grad Zadar.
 7. Vizitacija (Visitatio personalis foranea) nadbiskupa T. Balbi 1658.: Gorica, Povljana, Vlašić.
 8. Prva biskupska sinoda (Synodus dioecesana prima) za nadbiskupa Teodora Balbi 1664.
 9. Vizitacija (Visitatio personalis et localis) nadbiskupa E. Parzaghi 1670.: Olib, Božava–Veli Rat–Dragove, Rava, Molat–Brgulje, Vrgada, Silba, Ugljan, Sutomišćica, Premuda, Zapuntel, Brbinj, Savar, Luka, Žman, Sali, Iž Veli.
 10. Vizitacija (Visitatio personalis) nadbiskupa E. Parzaghi 1670.: Grad Pag
 11. Vizitacija (Visitatio localis) nadbiskupa E. Parzaghi 1671.: Sestrunj, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Banj–Ždrelac, Dobropoljana, Pašman, Tkon, Vrgada, Pakoštane, Biograd, Filip Jakov, Sukošan, Bibinje.
 12. Vizitacija (Visitatio localis) nadbiskupa E. Parzaghi 1674.: Grad Pag.
 13. Vizitacija (Visitatio localis et personalis urbana) nadbiskupa E. Parzaghi 1674. (et foranea) 1675.: Gruhe–(Briševo), Bokanjac, Petrčane, Kožino, Ugljan, Sestrunj, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Kukljica, Neviđane, Dobropoljana, Pašman, Tkon, Vrgada, Pakoštane, Filip Jakov, Turanj, Sukošan, Gorica, Dinjiška, Vlašić, Povljana, Kolan, Gorica–(Pag), Silba, Rava, Ist i Zapuntel i Brgulje, Božava, Brbinj, Žman, Sali, Iž Mali, Banj–(Samostan sv. Kuzme i Damjana), Iž Veli, Bibinje, crkva Sv. Ivana u Zadru.
 14. Vizitacija (Sacra visitatio Ecclesiae metropolitanae) nadbiskupa E. Parzaghi 1675.: zadarske crkve i samostani.
 15. Vizitacija (Visita foranea) nadbiskupa E. Parzaghi 1678.: Olib, Silba, Premuda, Ist–Zapuntel, Molat, Veli Rat–Soline, Božava, Brbinj, Savar, Rava, Luka, Žman, Sali, Vrgada, Pakoštane, Biograd, Tkon, Pašman, Filip Jakov, Turanj, Sv. Petar, Neviđane, Dobropoljana, Sukošan, Prkos, Ždrelac, Banj, Iž Veli, Kukljica, Kali, Sutomišćica, Lukoran, Rivanj–Sestrunj, Ugljan, Ljubač, Bibinje, Dračevac (Zadarski).
 16. Biskupska sinuda (Synodus dioecesana) za nadbiskupa E. Parzaghi 1680.
 17. 17. Vizitacija (Visitatio quarta localis (personalis) foranea) nadbiskupa E. Parzaghi 1681.: Dračevac (Zadarski), Banj–Ždrelac, Pakoštane, Vrgada, Sali, Žman, Luka, Savar, Rava, Brbinj, Dragove, Božava, Soline–Veli Rat, Zapuntel–Brgulje, Molat, Silba, Premuda, Olib, Kolan, Dinjiška, Vlašić, Ljubač, Petrčane, Kožino, Diklo, Ugljan, Sestrunj, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Bibinje, Kukljica, Iž Mali, Neviđane, Poljana, Pašman, Tkon, Biograd, Filip Jakov, Turanj, Krmčina–Sv. Petar, Sukošan, Prkos.
 18. Vizitacija (Sacra visitatio foranea) nadbiskupa V. Zmajevića 1714.: Petrčane, Kožino, Diklo, Murvica, Gruhe–Briševo, Bokanjac, Crno, Dračevac Zadarski, Bibinje, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Kukljica, Vrgada, Tkon, Pašman, Neviđane, Banj, Sukošan, Sv. Luka–Škabrnja, Zemunik, Gorica, Sv. Petar–Krmčina, Turanj, Filip Jakov, Biograd.
 19. Vizitacija nadbiskupa V. Zmajević 1714.: Sv. Roko — Zadar, o relikviji sv. Zoila.
 20. Vizitacija ( Visitatio personalis et localis) nadbiskupa V. Zmajevića 1718.: Verunić, Soline, Dragove, Veli Rat, Božava, Luka, Sali, Rava, Sestrunj, Banj, Poljana, Vrana, Pristeg, Radašinovci, Bibinje, Dračevac (Zadarski), Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Molat, Silba, Zapuntel–Brgulje.
 21. Vizitacija (Visitatio personalis foranea) nadbiskupa V. Zmajevića 1727.: zadarske crkve, Murvica, Briševo, Bokanjac, Tkon, Vrgada, Pakoštane, Biograd, Vrana, Radašinovci, Pristeg, Miranje, Polača, Tinj, Filip Jakov, Turanj, Gorica, Sv. Petar (Krmčina), Sukošan, Prkos, Zemunik.
 22. Vizitacija (Visitatio personalis dioecesanea octava) nadbiskupa V. Zmajevića 1737.: Diklo, Kožino, Petrčane, grad Pag, Kolan, Olib, Silba, Premuda, Ist, Zapuntel, Brgulje, Molat, Božava, Dragove, Brbinj, Savar, Luka, Žman, Sali, Iž Mali, Iž Veli, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Kukljica, Banj, Dobropoljana, Pašman, Tkon, Vrgada, Pakoštane, Vrana, Radašinovci, Polača, Tinj, Biograd, Turanj, Prkos.
 23. Vizitacija (Visitatio personalis dioecesis Jadrensis) nadbiskupa V. Zmajevića 1742.:— Bokanjac, Diklo, Kožino, Petrčane, Ljubač–Radovin, grad Pag, Vlašić, Dinjiška, Gorica, Povljana, Kolan, Olib, Silba, Premuda, Zapuntel–Ist, Molat–Brgulje–Savar, Božava, Dragove, Brbinj, Luka, Rava, Žman, Sali, Iž Mali, Iž Veli, Ugljan, Sestrunj, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Kukljica, Banj, Neviđane, Dobropoljana, Pašman, Vrgada, Pakoštane, Vrana, Radošinovac, Filip Jakov, Tkon, Bibinje, 1743. — samostan Sv. Nikole Zadar.
 24. Razne potvrde, dozvole i dr. koje je izdao nadbiskup V. Zmajević za vrijeme vizitacije 1742.: Otok Pag, Olib, Zapuntel, Brgulje, Silba.
 25. Vizitacija (Sacra visitatio foranea) nadbiskupa M. Karamana 1760.: Radovin, Ljubač, Diklo, Kožino, Petrčane, Dinjiška, Vlašić, Povljana, Grad Pag, Kolan, Olib, Silba, Premuda, Ist, Zapuntel, Molat, Brgulje, Božava, Soline, Verunić, Dragove, Brbinj, Savar, Rava, Luka, Žman, Sali, Iž Mali, Iž Veli, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Kali, Kukljica, Ždrelac, Banj, Filip Jakov, Tinj, Polača,
  Jagodnja, Ceranje, Pristeg, Radošinovci, Vrana, Pakoštane, Vrgada, Biograd, Tkon, Pašman, Turanj, Neviđane, Dobropoljana, Sv. Petar–Krmčina, Sukošan, Škabrnja, Galovac, Dračevac (Zadarski), Crno, Bibinje.
 26. Vizitcija Kaptola i svećenstva na Pagu (Visitatio personalis Capituli et Cleri Pagensis) nadbiskupa M. T. Triali 1773.: Grad Pag (Kaptol — svećenstvo).
 27. Vizitacija nadbiskupa I. Carsana (Visita dell arcivescovo Carsana) 1777.: Kožino, Petrčane, Dinjiška, Gorica (Pag), Ljubač, Radovin, Vlašić, Kolan, Silba, Premuda, Soline, Sestrunj.
 28. Vizitacija nadđakona i generalnog vikara J. Đurovića 1801.: Bibinje, Sukošan, Turanj, sv. Filip Jakov. Nedostaje dio vizitacije ili nije uopće dovršena. Katastarski popis zemljišta u vlasništvu Zadarskog kaptola.
 29. Vizitacija J. Gregorio Scotti 1810.: Anagraf — popis osoba grada Paga, Kaptola na Pagu, Gorice, Samostana sv. Margarite u Pagu i ostalih crkava grada Paga, Dinjiške, Vlašića, Povljane.
 30. Dopisivanje nadbiskupa Grgura Scottia s privremenom Vladom na čelu s generalom Tomašićem u vezi s vizitacijama, 1814. i 1816.
 31. Vizitacija nadbiskupa J. Scotti 1816.: vizitacija zadarskih crkava, samostana i osoba.
 32. Tablični popis svih župa Zadarske nadbiskupije iz 1818.: posjedi, novčani dohoci župa, broj stanovnika, svećenici iz župa.
 33. Vizitacija (Visitatio canonica) nadbiskupa J. F. Novaka 1824.–1826.: Tablični prikaz svih župa i svećenika Zadarske nadbiskupije.
 34. Vizitacija (Continualio experimentorum visitationis canonicae) J. F. Novaka 1826.: Kali, Kukljica, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Pašman, Tkon, Vrgada.
 35. Popis crkava koje treba obnoviti prema vizitaciji nadbiskupa F. Novaka iz 1826.: Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Preko, Kali, Kukljica, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Pašman, Tkon, Vrgada, te inventar pokretnina crkve Sv. Ivana i Pavla u Petrčanima iz 1824.
 36. Vizitacija (Visitatio canonica) nadbiskupa J. F. Novaka 1841.: Tablični prikaz svih župa i svećenika kopnenog dijela Zadarske nadbiskupije.

Kanonske vizitacije 20. st.
1. Pastirski pohodi župa, 1911.–1914., svež. 1.
2. Pastirski pohodi župa, 1919.–1921., svež. 2.
3. Pastirski pohodi župa, 1924.–1925., 1927–1930, svež. 3.
4. Pastirski pohodi župa, 1940.–1946., svež. 4.
5. Pastirski pohodi župa i dekanata 1960.–1967., svež. 5.

 

JEZIK/PISMO: latinski, talijanski, hrvatski; latinica, glagoljica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Popis vizitacija Zadarske nadbiskupije.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78