HR–AZDN–16/7: Nadbiskupska menza (Mensa arcivescovile), 1843./1945.

Signatura: HR–AZDN–16/7
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Nadbiskupska menza (Mensa arcivescovile)
Vrijeme nastanka gradiva: 1843./1945.
Razina opisa: serija
Količina: 34 knj., 9 svež.; 1,40 d/m.

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Ova serija sadrži spise Nadbiskupske menze (mensa arcivescovile). Riječ je o osobnim prihodima nadbiskupa. To su dobra koja su biskupi nasljeđivali i s njima su upravljali kroz povijest, a stjecali su ih bilo darivanjem (ostavštine), bilo kupnjom. Ta dobra su uglavnom nekretnine i to zemljišni posjedi i zgrade.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Popis dobara Nadbiskupske menze, 1843., knj. 1.
2. Popis dobara Nadbiskupske menze, 1843., knj. 2.
3. Popis dobara Nadbiskupske menze, 1843., knj. 3.
4. Popis dobara Nadbiskupske menze, 1861., knj. 4.
5. Kazalo kolona koji obrađuju zemljišta Nadbiskupske menze, 19 st., knj. 5.
6. Popis kolona i zemljišne čestice Nadbiskupske menze Sukošan, 1852. , knj. 6.
7. Davanja kolona Nadbiskupske menze Sukošan, 1852., knj. 7.
8. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 1868., knj. 8.
9. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 1868., knj. 9.
10. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 1877.–1878., knj. 10.
11. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 1887., knj. 11.
12. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 19. st., knj. 12.
13. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 19. st., knj. 13.
14. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, 19. st., knj. 14.
15. Popis kolona i zemljišnih čestica Nadbiskupske menze Sukošan, Bibinje, 1873., knj. 15.
16. Davanja kolona Sukošan, 1882.–83., knj. 16.
17. Davanja kolona Sukošan, 1885.–87., knj. 17.
18. Davanja kolona Sukošan, 1887.–89. , knj. 18.
19. Davanja kolona Sukošan, 1889.–90., knj. 19.
20. Davanja kolona Sukošan, 1890.–92., knj. 20.
21. Davanja kolona Sukošan, 1895., knj. 21.
22. Davanja kolona Sukošan, 19.st., knj. 22.
23. Davanja kolona Sukošan i Bibinje 1866., knj. 23.
24. Davanja kolona Sukošan i Bibinje 1884., knj. 24.
25. Davanja kolona Sukošan i Bibinje, 19.st., knj. 25.
26. Davanja žita Sukošan 1887., knj. 26.
27. Registar zemljišta zasađenog vinogradima Nadbiskupske menze Sukošan, 1890.–1896., knj. 27.
28. Registar zasijanosti zemljišta Sukošan, 19 st., knj. 28.
29. Knjiga rekapitulacije— koloni Sukošan, 19 st., knj. 29.
30. Popis kolona i zemljišne čestice Nadbiskupske menze Arbanasi, 1919.–1920., knj. 30.
31. Popis kolona i zemljišne čestice Nadbiskupske menze Arbanasi, 20 st., knj. 31.
32. Pprinosi Nadbiskupske menze Arbanasi — od unajmljenog zemljišta, 1939.– 1943., knj. 32.
33. Popis kolona Nadbiskupske menze Arbanasi, Preko, Ugljan, Bibinje, Pašman, Iž Veli,V eli Rat i Povljana., knj. 33.
34. Popis kolona Nadbiskupske menze— Preko, Veli Rat, Iž Mali i Ugljan., knj. 34.

Spisi: 1867.–1945., svez. 1–9
1. Nadbiskupska menza — beneficij Sukošan 1867.–1887 (računske knjige)
2. Nadbiskupska menza — Računi 19 st.
3. Nadbiskupska menza — Imovinski dokumenti 1899.–1911.
4. Nadbiskupska menza — Računski izvještaji beneficija Sukošan i Bibinje, 1918.–1920.
5. Nadbiskupska menza — Inventari, beneficiji i računi od 1925.–1940.
6. Nadbiskupska menza — Zadar — spisi, računi 1927.–1930, 1934.–1928, 1943.–1945.
7. Nadbiskupska menza –— Ugovori, osiguranja i mjenice 19. i 20. st.
8. Sporovi Nadbiskupske menze (Atti cause— mensa arcivescovile), 19. i 20. st.
9. Sporovi Nadbiskupske menze (Atti cause— mensa arcivescovile), 19. i 20. st.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78