HR–AZDN–16/8: Računski spisi Nadbiskupije, 1800./1953.

Signatura: HR–AZDN–16/8
Klasifikacija: J.1.1
Naziv fonda: Zadarska nadbiskupija/metropolija
Naziv serije: Računski spisi
Vrijeme nastanka gradiva: 1800./1953.
Razina opisa: serija
Količina: 33 knj., 9 svež.; 1,50 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA
Vidi HR–AZDN: Zadarska nadbiskupija, str. 68–75

 

SADRŽAJ SERIJE

Serija se sastoji od spisa vezanih uz vođenje financija u nadbiskupiji, a sadrži uglavnom račune, računske knjige, blagajničke dnevnike i dr. Serija sadrži 9 svežnjeva i 33 knjige.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici
Urudžbeni zapisnici Zadarske nadbiskupije — računski odjel (Sezione contabile), 1862. — 1890., 14. knj.

Predmetne knjige
Glavna računska knjiga — prihodi, 1894.–1902.
Glavna računska knjiga — rashodi, 1894.–1902.
Dnevnik blagajne, 1926.–1930.
Dnevnik blagajne, 1927.–1933.
Dnevnik blagajne, 1930.–1937.
Dnevnik blagajne (glavna računska knjiga), 1936.–1943.
Dnevnik blagajne, 1940.–1942.
Računska knjiga Zadarske nadbiskupije, 1897.–1899.
Računska knjiga Zadarske nadbiskupije, 1910.–1921.
Računska knjiga Zadarske nadbiskupije, 1929.–1930.
Računska knjiga (prihodi i rashodi) svih župa nadbiskupije, 1911.–1925.
Knjiga — upis depozita, 1930.–1933.
Knjiga — upis depozita, 30–tih god. 20.st.
Knjiga — upis depozita, 1930.
Knjiga — doprinosi raznim društvima i ustanovama, 1926.–1927.
Knjiga — pregled depozita po župama, 1934.–1942.
Knjiga — pregled doprinosa po župama, 1937.–1943.
Knjiga — inventar rublja Zadarske nadbiskupije, 1937.
Dnevnik — primljene i izdate robe i ambalaže, 1948.–1953.

Spisi: 1862.–1952., svež. 1–9
Računi posjeda Zadarske nadbiskupije i spisi, 1800./1868., svež. 1.
Računi posjeda Zadarske nadbiskupije i spisi, 1869.–1881., svež. 2.
Računi posjeda Zadarske nadbiskupije i spisi, 1882.–1889., svež. 3.
Računi posjeda Zadarske nadbiskupije i spisi, 1889.–1895., svež. 4.
Računi posjeda Zadarske nadbiskupije i spisi, 1896.–1899., svež. 5.
Računi Zadarske nadbiskupije, 1941.–1942., svež. 6.
Računi Zadarske nadbiskupije, 1942.–1943., svež. 7.
Računi Zadarske nadbiskupije, 1948.–1966., svež. 8.
Računi župa Zadarske nadbiskupije, 1947.–1952., svež. 9.

 

DOPUNSKI IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija, str. 77–78