HR–AZDN–17/1: Spisi Kurije/Ordinarijata Ninske biskupije, 1664.–1830.

Signatura: HR–AZDN — 17/1
Klasifikacija: J.1.2
Naziv fonda: Ninska biskupija
Naziv serije: Spisi Kurije/Ordinarijata Ninske biskupije
Vrijeme nastanka gradiva: 1664.–1830.
Razina opisa: serija
Količina: 4 knj., 27 kut.; 2,60 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi: HR–AZDN–17: Ninska biskupija, str. 112–117

 

SADRŽAJ

Ova serija sadrži spise koje je od 17. do 19. st. zaprimala Kurija odnosno Ordinarijat Ninske biskupije. To je uglavnom dopisivanje Kurije/Ordinarijata s raznim državnim tijelima, župnicima i građanima. Među gradivom su i razne potvrdnice i dopusnice koje izdaje biskup te razne potvrdnice koje izdaju druge biskupije za određene osobe koje djeluju i žive na tlu Ninske biskupije (svećenike, građane i dr.). Među spisima su i razne odredbe (okružnice) i odluke biskupa i državnih vlasti. Do 1814. spisi se nazivaju spisima Kurije, a od tada nadalje se nazivaju spisi Ordinarijata.

 

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik i kazala:
1. Kazalo spisa, 1814.–1828., 1. knj.
2. Kazalo spisa od 11. studenoga 1828. do kraja 1829., 1. knj.
3. Inventar starih spisa kurije od 1664. do 1813., 1 knj.
4. Urudžbeni zapisnik za 1830.

Predmetne knjige:
5. Monumenta ecclesiae cathedralis Nonae, (Liber rubeus) Franciscus de Grassis, Prijepis isprava važnih za povijest Ninske biskupije od 1244. do 1675.

Stari spisi (Atti antichi):
Spisi nastali prije 17. st. originali i prijepisi, kut. 1.–3.

Spisi Kurije/Ordinarijata Ninske biskupije
1. Biskupi Franjo I. de Andreis (1653.–1666.); Franjo de Grassis (1667.–1677.) kut–1.
2. Biskup Ivan Borgoforte (1677.–1687.), Ivan Vušić (1688.–1689.); Juraj Parčić (1690.–1703., kut. 2–4.
3. Martin Dragolović (1703.–1708.), Ivan Manola(1709.–1711.), kut. 5.
4. Antun Rossignoli (1713.–1715.), Nikola Drašić (1716.–1720.), kut. 6.
5. Biskup Bernard Leoni (1722.–1727.); vizitacije 1723., 1724., 1727., kut. 7.
6. Biskup Jerolim Fonda (1733.–1738.), kut. 8.
7. Biskup Toma Nekić (1742.–1754.), kut. 9–10.
8. Biskup Antun Tripković (1754.–1771.), kut. 11.
9. Biskup Ivan Krstitelj Jurileo (1771.), kut. 12. Generalni vikar arhiđakon Josip Jurinović (1772.–1789.)
10. Biskup Josip Juraj Scotti (1789.–1806.), kut. 13–14.
11. Generalni vikar arhiđakon Josip Jurinović (1806.–1828.), kut. 15.–17.
12. Generalni vikar arhiđakon Josip Jurinović, (1814.–1828.), kut. 18–23.
13. Redovnici franjevci, (1814.–1828.), kut. 24.
14. Generalni vikar Niccolo Muzio, (1829.–1830.). Spisi prema urudžbenom zapisniku, br. 1–214 i 1830., br. 1–80., s urudžbenim zapisnikom, kut. 25.–27.