HR–AZDN–17/2: Ženidbeni spisi Ninske biskupije, 1678.–1830.

Signatura: HR–AZDN — 17/2
Klasifikacija: J.1.2
Naziv fonda: Ninska biskupija
Naziv serije: Ženidbeni spisi
Vrijeme nastanka gradiva: 1678.–1830.
Razina opisa: serija
Količina: 14 kut.; 1,10 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi: HR–AZDN–17: Ninska biskupija, str. 112–117

 

SADRŽAJ

Ova serija sadrži spise ženidbe i to uglavnom dopise (potvrde) župnika o obavljenoj napovjedi na svetoj misi. Također tu su i dopisi (potvrde o slobodnom stanju) za mladence koji su iz drugih biskupija. Spisi ženidbe su važan dio spisa za dobar dio župa koje su se nalazile u Ravnim kotarima i Bukovici, a koje je obuhvaćala tadašnja Ninska biskupija, pošto je dobar dio matičnih knjiga s toga područja uništen pogotovo za 17. i 18. stoljeće. Pomoću ovih spisa se može rekonstruirati dobar dio ženidbenih veza (matičnih knjiga vjenčanih) s ovoga područja. Također serija sadrži i parnice vezane za razne ženidbene slučajeve (rastave, pritužbe supružnika i dr.).

 

POPIS GRADIVA

Ženidbeni spisi i parnice
Ženidbeni spisi, 1678./1735., kut. 1.
Ženidbeni spisi, 1738./1753., kut. 2.
Ženidbeni spisi, 1754.–1763., kut. 3.
Ženidbeni spisi, 1761.–1767., kut. 4.
Ženidbeni spisi, 1767.–1771., kut. 5.
Ženidbeni spisi, 1771.–1774., kut. 6.
Ženidbeni spisi, 1774.–1788., kut. 7.
Ženidbeni spisi, 1775.–1788., kut. 8.
Ženidbeni spisi, 1784.–1798., kut. 9.
Ženidbeni spisi, 1796.–1812., kut. 10.
Ženidbeni spisi, 1813.–1826., kut. 11.
Ženidbeni spisi, 1818.–1830., kut. 12.
Ženidbeni crkveni sud (parnice)., 17.–19. st., kut. 13–14.