HR–AZDN–17/5: Kaptol Ninske biskupije

Signatura: HR–AZDN — 17/5
Klasifikacija: J.1.3
Naziv fonda: Ninska biskupija
Naziv serije: Kaptol Ninske biskupije
Vrijeme nastanka gradiva: 1595./1813.
Razina opisa: serija
Količina: 1. kut.; 5 knj.; 0,30 d/m

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi: HR–AZDN–17: Ninska biskupija, str. 112–117

 

SADRŽAJ

Serija sadrži uglavnom knjige s upisima održavanih kaptolskih sjednica te jednu kutiju s kaptolskim spisima iz raznih godina o posjedima i ubiranju desetine.

 

POPIS GRADIVA

1. Zapisnici kaptolskih sjednica,1595./1709., knj. 1.–2.
2. Zapisnici kaptolskih sjednica (knjige)— 1710./1813., knj. 3.–5.
3. Spisi kaptola, razne godine (posjedi, ubiranje desetine, pritužbe i dr.), 1 kut.