HR–AZDN–7: Ženska građanska škola Svetoga Dimitrija, 1906./1943.

Signatura: HR–AZDN–7
Klasifikacija: D 2.4
Naziv fonda: Ženska građanska škola Svetog Dimitrija
Vrijeme nastanka gradiva: 1906./1943.
Razina opisa: fond
Količina: 48 knj, 1 kut. 1, 4 svež.; 0,80 d/m
Stvaratelj: Privatna ženska građanska škola zaklade Sv. Dimitrija u Zadru, (Scuola civica femminile privata della Fondazione S. Dimitrio in Zara Liceo femminile di cultura S. Demetrio, Scuola complementare S. Demetrio, Istituto Magistrale di S. Demetrio Zara, Scuola media della Fondazione S. Demetrio)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zaklada Sv. Dimitrija stvorena je od dobara ženskog samostana Sv. Dimitrija u Zadru. Austrijska vlast je podržavala tu zakladu koja će se brinuti za obrazovanje djevojaka imućnoga plemićkog porijekla. Krajem 19. st. dolazi do prijepora između državnih vlasti i Crkve oko karaktera Zaklade Sv. Dimitrija. Naposljetku je dogovoreno da zaklada stipendira i djevojke građanskoga porijekla koje nemaju namjeru postati redovnicama. U tu svrhu 1905. godine podignuta je škola i zavod (internat, konvikt) za odgoj djevojaka građanskog porijekla, po programu i pod patronatom redovničke zajednice Engleske dame (Dame inglesi), a sa strane Crkve nadzor je vršila uprava zaklade. Država je vršila nadzor preko C. kr. Namjesništva za Dalmaciju i preko Školskog nadzorništva. Stipendiju za školovanje i boravak u zavodu mogle su dobiti samo djevojke katoličke vjere, a uz plaćanje i djevojke drugih religija. Nastava je započela u školskoj godini 1906. /07. Stipendistice su se dijelile na one kojima je u potpunosti plaćen boravak i školovanje, zatim one kojima je školovanje plaćeno djelomično te u manjem broju i one koje su same plaćale svoje školovanje. Razredi su bili podijeljeni na učenice koje su predavanja slušale na talijanskom i na one koje su predavanja slušale na hrvatskom jeziku. Hrvatski kao nastavni jezik se zadržao do školske godine 1919./1920. Tada pod pritiskom talijanske vlasti koja je okupirala Zadar nastavni jezik postaje isključivo talijanski. Po dostupnim spisima škola je u Zadru djelovala do školske godine 1940./1941. Zbog ratnih prilika i slaboga interesa škola je prestala s radom, a preostale polaznice su 1942./1943. nastavile školovanje u Italiji.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Ženska građanska škola Svetog Dimitrija bila je privatna ženska škola koju su vodile sestre benediktinke, a pod nadzorom države. Zavod je bio svojevrsni privatni katolički koledž za cjelodnevni boravak i školovanje učenica. Polaznice su stjecale višu naobrazbu, a ujedno su se odgajale da budu dobre majke kršćanskih obitelji i da se brinu o higijeni, kućnoj ekonomiji i da promiču kulturu. Red i stega bili su na visokoj razini. Roditelji su mogli posjećivati svoju djecu jedanput na dan. Od početka djelovanja škola ima dva odjeljenja s hrvatskim i talijanskim nastavnim jezikom. Postojala su četiri razreda od svakoga odjeljenja. Predmeti su bili uglavnom isti za sve godine: vjeronauk, hrvatski jezik (za talijanski odjel), talijanski jezik za (hrvatski odjel), povijest, zemljopis, priroda, računovodstvo, tehničko crtanje, fizika, crtanje (likovni), kaligrafija, glazbeni, ženski poslovi (domaćinstvo), tjelesni. Izborni predmeti su bili sviranje glasovira, francuski i njemački jezik. U vrijeme talijanske uprave predmeti su uglavnom ostali isti osim što se hrvatski jezik više ne uči, a dodani su latinski jezik, filozofija i pedagogija.

Pred kraj Prvog svjetskog rata broj polaznica i broj razreda se smanjio. Zavod je početkom školske godine 1920./21. promijenio ime u »Liceo femminile di cultura S. Demetrio «. Tada je bio samo jedan razred. Sljedećih godina broj razreda se povećavao. Od školske godine 1929./30. škola postaje »Istituto Magistrale di S. Demetrio«, a uvode se niža i viša odjeljenja. Prva godina u višem odjeljenju započinje školske godine 1932./33. Niži odjel je obuhvaćao četverogodišnje školovanje, a viši trogodišnje školovanje. Dolaskom fašista na vlast nastavni program se nadopunjava uzdizanjem talijanske nacionalne svijesti i fašističkim doktrinama.

 

POVIJEST FONDA

Pretpostaviti je da je gradivo ovoga arhivskoga fonda prispjelo u Nadbiskupijski arhiv zajedno sa spisima zaklade i Bolnice Sv. Dimitrija nakon oštećenja zgrade uslijed bombardiranja 1943. godine. Gradivo je sačuvano fragmentarno i fond nije arhivistički sređen.

 

SADRŽAJ FONDA

Spisi Zavoda pomiješani su sa spisima uprave Zaklade Sv. Dimitrija i Vojne bolnice sv. Dimitrija. Među spisima škole uglavnom su spisi službenoga dopisivanja do 1943., osobni podatci polaznica, diplome polaznica i dr. Sačuvani su fragmentarno imenici i dnevnici školskih predmeta od šk. god 1909./10. do šk.. god. 1940./41. Jedna knjiga sadrži popis svih polaznica škole od školske godine 1906./07. do god, 1925./26. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Popisi polaznica škole od šk. god. 1906./07. do šk. god. 1925./06., 1 knj.
2. Imenici polaznica škole od šk. god. 1909./10. do šk. god. 1940./41., 22 knj.
3. Dnevnici raznih predmeta od šk. god. 1919./20. do šk. god. 1940./41., 25 knj.

Spisi: svež. 1–4.
1. Dopisivanje škole, osobni dokumenti, diplome polaznica, 1. kut.
2. Dopisivanje škole, osobni dokumenti i diplome polaznica škole, spisi uprave Zaklade sv. Dimitrija, svež.1.
3. Dopisivanje škole, osobni dokumenti, diplome polaznica, spisi vojne bolnice Sv. Dimitrija, svež. 2.
4. Dopisivanje škole, osobni dokumenti, diplome polaznica, svež. 3.
5. Dopisivanje škole, 1942./43., svež. 4.

 

JEZIK/PISMO: talijanski i hrvatski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN– 9: Zaklada sv. Dimitrija
HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju
HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo: Odjel za zaklade

 

BIBLIOGRAFIJA

La fondazione di S. Demetrio. Zara, 1896. *** Maštrović, Ljubomir. Povijesni pregled školstva u Zadru. Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487–526, Kolić, Dubravka. Zaklada sv. Dimitrija. Sveučilište u Zadru — O desetoj obljetnici obnove: Zbornik. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2012., str. 479–485.