HR–AZDN–9: Zaklada Svetog Dimitrija, 1896./1946.

Signatura: HR–AZDN–9
Klasifikacija: F 4.6
Naziv fonda: Zaklada svetoga Dimitrija
Vrijeme nastanka gradiva: 1896./1946.
Razina opisa: fond
Količina: 3 knj., 1 kut., 5 svež.; 0.60 d/m.
Stvaratelj: Zaklada svetoga Dimitrija (Fondazione San Demetrio)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zakladu sv. Dimitrija utemeljio je 1779. mletački Senat od imovine ukinutoga ženskoga benediktinskog samostana Sv. Dimitrija. Zaklada je bila namijenjena školovanju plemićkih djevojaka grada Zadra. Škola je trebala biti u sklopu samostana, no iste godine samostan je u potpunosti izgorio. Vijeće plemića koje je preuzelo skrb za upravljanje imovinom samostana predvidjelo je izgradnju škole na istom mjestu, ali to se nije ostvarilo do propasti Mletačke Republike. U vrijeme Prve austrijske uprave (1797.–1805.) renta od imovine Samostana sv. Dimitrija koristila se za školovanje učenika u školi koja se otvorila u sklopu samostana Sv. Krševana. Za francuske uprave (1806.–1813.) renta od imovine Samostana sv. Dimitrija ušla je u fond za javno obrazovanje kao i rente ostalih ukinutih samostana. U vremenu Druge austrijske uprave prihodi od dobara Zaklade sv. Dimitrija ulaze u dobra Zadarske općine. Odlukom cara od 1830. dobra Zaklade trebala su se koristiti za financiranje mladih djevojaka plemićkog porijekla što je i bila izvorna namjena ove Zaklade, a Zakladom je trebala upravljati Nadbiskupija. U odluci se ističe kako i dalje treba voditi raspravu glede korištenja sredstava Zaklade i za djevojke iz ostalih društvenih slojeva. Crkva je podupirala stajalište da Zaklada financira samo djevojke koje bi se školovale i kasnije stupile u samostan i nisu morale biti plemićkog porijekla. Zadarsko plemstvo se zalagalo da se financijska sredstva Zaklade sv. Dimitrija koriste samo za školovanje njihove djece. Tek 1896. godine dolazi do konačnog dogovora o korištenju sredstava Zaklade sv. Dimitrija tako da Zaklada jednim manjim dijelom financirala školovanje djevojaka iz plemićkih obitelji, a drugim dijelom djevojke iz građanskih obitelji. Isto tako odlučeno je da se novčana sredstva koja su se skupila na računu Zaklade upotrijebe za izgradnju nove zgrade konvikta (škole) za one djevojke koje se žele školovati. Uprava Zakladom povjerena je Crkvi, a nadzor nad radom vršilo je C. kr. Namjesništvo za Dalmaciju. Novčanim sredstvima Zaklade mogao se stipendirati samo jedan dio učenica dok su druge bile djelomično stipendirane.

U vrijeme talijanske (fašističke) vlasti po ugovorima između Svete Stolice i Kraljevine Italije zaklada dobiva svoj statut 1938. godine. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata zgrada Konvikta sv. Dimitrija je teško oštećena u bombardiranju 1943. godine. Nakon Drugoga svjetskog rata nacionalizirane su nekretnine Zaklade sv. Dimitrija.

 

NADLEŽNOST I FUNKCIJE

Zaklada sv. Dimitrija vremenom, pod političkih pritiskom, mijenja svoju izvornu namjenu te počinje stipendirati i djecu građanskih obitelji. Od vremena izgradnje Konvikta sv. Dimitrija 1905. godine počinju se provoditi natječaji za upis i stipendiranje djevojaka tako da su djevojke iz plemićkih obitelji imale osiguran određeni broj stipendija. Kasnije, od 1938. godine Zaklada je stipendirala i dječake koji su se željeli školovati u višim školama te mlade djevojke koje su se školovale da bi kasnije prešle u neki od zadarskih samostana. Upraviteljstvo Zaklade od 1938. godine sastojalo se od dva predstavnika Crkve, jednog predstavnika Grada te po jednog predstavnika gradskih plemića i Ministarstva školstva.

 

POVIJEST FONDA

Očito da su se spisi uprave zaklade nalazili u zgradi Konvikta sv. Dimitrija te su skupa sa spisima Ženske škole i Bolnice sv. Dimitrija završili u Nadbiskupijskom arhivu nakon oštećenja zgrade Konvikta u bombardiranjima 1943. godine. Gradivo je sačuvano fragmentarno i nije arhivistički obrađeno.

 

SADRŽAJ FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno i među spisima Zaklade nalaze se i spisi Škole i Bolnice sv. Dimitrija. Spisi ravnateljstva Zaklade, Škole i Bolnice sv. Dimitrija nisu razdvojeni kao ni financijski, zemljišno–posjedovni spisi Zaklade, ugovori i dr. Postoje tri knjige inventara dobara zaklade, popis prinosa posjeda Zaklade i knjiga blagajne Zaklade sve iz 20. stoljeća.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Inventar dobara, popis prinosa posjeda zaklade, 20. st., 2 knj.
2. Knjiga blagajne zaklade, 20. st., 1 knj.

Spisi: 1896.–1946., 1 kut., 5 svež.
1. Fragmentarno su sačuvani spisi Zaklade, zajedno sa spisima Škole i Bolnice sv. Dimitrija. Spisi ravnateljstva Zaklade i financijski spisi, zemljišno–posjedovni spisi zaklade, ugovori i dr.

 

JEZIK/PISMO: talijanski, hrvatski; latinica

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji.

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN–7: Ženska građanska škola sv. Dimitrija
HR–AZDN–8: Vojna bolnica sv. Dimitrija 1941./1943
HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju
HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Odjel za zaklade

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. *** La fondazione di S. Demetrio. Zadar, 1896. *** Statuto della fondazione di San Demetrio in Zara. Zadar, 1940., Kolić, Dubravka. Zaklada sv. Dimitrija. Sveučilište u Zadru — O desetoj obljetnici obnove: Zbornik. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2012., str.479–485.