HR–AZDN–8: Vojna bolnica Svetog Dimitrija, 1941./1943.

Signatura: HR–AZDN–8
Klasifikacija: F 1.1
Naziv fonda: Vojna bolnica svetog Dimitrija
Vrijeme nastanka gradiva: 1941./1943.
Razina opisa: fond
Količina: knj., 1 kut., 3 svež.; 0,70 dm
Stvaratelj: Vojna bolnica svetog Dimitrija
(Ospedale militare territoriale S. Demetrio,
Ospedale militare di San Demetrio — Zara,
Ospedale militare di riserva S. Demetrio Zara)

 

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U Dnevniku Vojne bolnice sv. Dimitrija prva naredba upisana je 13. lipnja 1941. Međutim, u knjizi bolesnika prvi je upis 5. travnja 1941. pa je vjerojatno to i nadnevak osnivanja Vojne bolnice sv. Dimitrija. Bolnica je nastala prvenstveno kao ratna bolnica talijanske vojske stacionirane u Zadru i okolici, ali i kao vojna bolnica za talijansku vojsku koja je bila stacionirana u drugim dijelovima Dalmacije. Iz spisa ordinarijata vidimo da se bolnica nalazila u sklopu zgrade Ženske škole (konvikta) sv. Dimitrija. Od početka svoga rada bolnica nosi ime Područna vojna bolnica sv. Dimitrija. Nakon 7. rujna 1941. naziva se Pričuvna vojna bolnica sv. Dimitrija u Zadru. Zadnja naredba izdana i zapisana u bolničkom dnevniku je od 22. studenoga 1943. i najvjerojatnije je to bio i kraj postojanja ove bolnice. Bolnica je vjerojatno prestala djelovati poradi oštećenja nastalih pri bombardiranju zgrade u studenome 1943.

 

FUNKCIJE I NADLEŽNOST

Prema sačuvanim zapisima ova vojna bolnica bila je prvenstveno nadležna za talijansku vojsku koja se nalazila u gradu i bližoj okolici, ali je primala vojnike i iz drugih udaljenijih mjesta u Dalmaciji. Bolnica se brinula za ranjene i bolesne talijanske vojnike kako u samoj bolnici tako i na terenu. Također u bolnici se liječio i manji dio zarobljenih i ranjenih neprijateljskih vojnika. Na čelu bolnice je ravnatelj koji zajedno s ravnateljstvom upravlja bolnicom. Bolnica je imala i kirurški odjel. Također, osim bolesnika koji su se liječili u bolnici tu su se obavljali i pregledi onih vojnika koji su tražili bolovanje, a vodila se i evidencija vojnika na bolovanju.

 

POVIJEST FONDA

Spisi Bolnice sv. Dimitrija primljeni su u Arhiv Zadarske nadbiskupije zajedno sa spisima Ženske građanske škole koja je bila pod crkvenom upravom, a nalazila se u sklopu zgrada Konvikta sv. Dimitrija. Ovaj sklop zgrada je za vrijeme Drugog svjetskog rata uništen i oštećen pa su sačuvani spisi bili prebačeni u Arhiv Zadarske nadbiskupije. Gradivo je fragmentarno sačuvano i nije arhivistički obrađeno.

 

SADRŽAJ FONDA

U fondu se nalaze upisnici dnevnih naredbi (naloga) ravnatelja odnosno ravnateljstva, zatim upisnici hospitaliziranih bolesnika i upisnici vojnika na bolovanju. Među spisima se nalaze razni zapisi kao što su izvješća, klinički dnevnici, potvrde, pisma, nalazi i dr. Dijelom je gradivo bolnice pomiješano sa spisima Škole i Zaklade sv. Dimitrija. Jedan svežanj sadrži kartoteku pacijenata abecedno poredanih za godinu 1941./42.

 

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige
1. Upisnici dnevnih naredbi (naloga) ravnatelja i ravnateljstva od 13. lipnja 1942. do 22. studenoga 1943., 4 knj.
2. Upisnici hospitaliziranih bolesnika od 5. travnja 1941. do 30. lipnja 1942., 3 knj.
3. Upisnici vojnika na bolovanju, 2 knj.

Spisi
1. Razni bolnički spisi, kao što su izvješća, klinički dnevnici, potvrde, pisma nalazi. Razni spisi bolnice izmješani sa spisima Škole i Zaklade sv. Dimitrija, svež. 1–3.
2. Jedan svežanj sadrži kartoteku pacijenata abecedno poredanih za godinu 1941./42., kut. 1.

 

JEZIK/PISMO: talijanski; latinica.

 

OBAVIJESNO POMAGALO: Ne postoji

 

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN–7: Ženska građanska škola sv. Dimitrija
HR–AZDN–9: Zaklada sv. Dimitrija
HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju
HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju — Zaklade

 

BIBLIOGRAFIJA

Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana 1. Zadar, 1877. ***La fondazione di S. Demetrio. Zadar, 1896.